Rhybudd o stormydd a llifogydd yn y dwyrain

Stormydd Image copyright Reuters/Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y gallai stormydd achosi llifgoydd mewn ardaloedd dwyreiniol ddydd Iau.

Mae rhybudd melyn o law wedi ei gyhoeddi rhwng 06:00 ddydd Iau a 02:00 fore Gwener.

Er nad oes disgwyl i'r stormydd daro pob man, fe allai glaw trwm ddisgyn mewn mannau.

Fe allai'r glaw achosi llifogydd sydyn i dai ac ar y ffyrdd, ac mae yna bosiblrwydd hefyd o gawodydd cesair neu genllysg.