Cwis: A fydd tei-lyngdod?

Mae Llefarydd Tŷ'r Cyffredin, John Bercow, wedi cynhyrfu'r gwleidyddion traddodiadol trwy benderfynu na fydd yn rhaid i Aelodau Seneddol wisgo tei yn y siambr o hyn ymlaen.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cyfweliad tei-lwng iawn! Aled Hughes yn holi Elfyn Llwyd

Mae'r arferiad o wisgo'r dilledyn gyda chrys yn prysur ddiflannu, felly mi aethom ni ati i ddarganfod ambell i Gymro smart yn gwisgo tei. Fedrwch chi eu hadnabod?


Image copyright S4C

1. Ydy hwn ar fin canu Tei-lwng yw'r oen?


2. Jiw Jiw! Pwy ydy hwn 'te?


3. Beth ydy'ch barn chi bawb am y tei lliwgar hwn?


4. Fydd o'n gwisgo tei gwahanol bob dydd yn y Steddfod 'leni?


5. Rhaid i chi wneud 'chydig o waith diTEIctif i ddarganfod pwy yw perchennog hwn!


6. Mae hwn, fel mae ei dei yn awgrymu, yn gymeriad lliwgar.


7. Roedd hwn ar ben ei ddigon yr adeg yma'r llynedd.


8. Fyddech chi'n ddigon dewr i ddod wyneb yn wyneb efo perchennog y tei yma peth cynta' yn y bore?


9. Ei hoff liw!