Gŵyl gerddorol Nôl a Mla'n yn methu 'ehangu gormod'

gwyl nol a mlan

Mae trefnwyr gŵyl gerddoriaeth yng ngorllewin Cymru wedi dweud nad oes modd i'r digwyddiad dyfu'n rhy fawr.

Yng Ngŵyl Nôl a Mla'n yn Llangrannog dros y penwythnos, mae'r trefnwyr yn gobeithio denu rhwng 4,000 a 5,000 o ymwelwyr.

Mae'r trefnwyr wedi penderfynu eu bod am sicrhau ei fod yn aros yn ddigwyddiad cymunedol a ddim yn "ehangu gormod".

Dywedodd Cynyr Ifan: "Eleni yw'r nawfed tro i ni gynnal yr ŵyl, mae hi wedi tyfu o nerth i nerth ond wedi dweud hynny dy'n ni ddim am iddi ehangu gormod.

"Mae'r digwyddiad wrth gwrs yn cael ei gynnal yn y pentref gyda'r ddwy dafarn yn ganolbwynt i'r cyfan - os fydd yr ŵyl yn mynd yn fwy bydd yn rhaid i ni symud mas o Langrannog a ni ddim yn moy'n neud hynny.

"Rhoi chwistrelliad iach o Gymreictod i ardal sy'n prysur Seisnigo yw nod yr ŵyl, mae'n bwysig ofnadw' hefyd rhoi llwyfan i grwpiau lleol ac i blant yr ysgol."

Image caption Mae Gŵyl Nôl a Mla'n yn digwydd wrth lan y môr yn Llangrannog
Image caption Roedd Bandana ymhlith y grwpiau a fu'n perfformio y llynedd

Eleni bydd lle amlwg i dalentau lleol gan gynnwys y parti merched Hoffgan o Geredigion, côr Seingar o Sir Gâr, corau ysgolion lleol a dawnswyr Talog.

Hefyd yn perfformio fydd Elin Fflur, Tecwyn Ifan, Ryland Teifi ac Yws Gwynedd ac fe fydd 'na slot gan Anni Llŷn a Tudur Phillips.

'Hybu diwylliant Cymraeg'

Ychwanegodd Mr Ifan: "Ry'n yn ffodus iawn o grant gan gyngor y Celfyddydau a chefnogaeth busnesau lleol, ond y prif nod yw nid 'neud elw anferth ond hybu diwylliant Cymraeg.

"Ry'n ni'n ymwybodol bod gwyliau fel Tafwyl yn cael lot o sylw ac wedi ehangu yn fawr, ond dy'n ni ddim am fynd yn rhy fawr.

"Mae'r ŵyl yma yn cael ei chynnal yng nghanol Langrannog ac er bod hi'n denu pobl y cyffiniau a thu hwnt ni ddim moyn gorfod ei symud hi.

"Bydd 'na groeso i bawb, prynhawn dydd Sadwrn ry'n ni wedi anelu at deuluoedd, ond efallai be' fyddwn ni'n ei groesawu fwyaf yw tywydd sych!"

Pynciau Cysylltiedig