Bariau siocled yn achosi i ffordd gau am oriau

cylchfan Image copyright Google
Image caption Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ger cylchfan New Inn

Mae lori oedd yn cludo llwyth o fariau siocled wedi troi drosodd gan achosi tagfeydd ger Pont-y-pŵl fore Iau.

Cafodd un lôn o ffordd yr A4042 ei chau yn dilyn y digwyddiad wrth Gylchfan Rechem, yn New Inn, am tua 04:20.

Fe wnaeth y digwyddiad effeithio ar draffig rhwng Cwmbrân a'r Fenni, ac roedd oedi ar y ffyrdd cyn belled â chylchfan yr Horse and Jockey.

Cafodd y ffordd ei hailagor am tua 09:40, wedi i'r gwaith glanhau gael ei gwblhau.