Carchar am oes i ddyn o Fae Colwyn am lofruddiaeth

Dean Cody Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafwyd Dean Cody yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 31 oed o Fae Colwyn wedi ei garcharu am oes, gyda gorchymyn i dreulio o leiaf 21 mlynedd yn y carchar, ar ôl i reithgor ei gael yn euog o lofruddiaeth.

Fe gafodd David Kingsbury, 35 oed, ei drywanu yn ei galon yn Hen Golwyn gan Dean Cody yn ystod ymosodiad meddw ar nos Iau, 5 Ionawr yn ardal Bryn Heulog y dref.

Cafwyd Cody, sydd heb gyfeiriad parhaol, yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mercher.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd corff David Kingsbury ei ganfod ar 5 Ionawr

Wrth ei ddedfrydu, dywedodd y barnwr, Mr Ustus Griffith-Williams: "Roeddech yn cario cyllell oherwydd eich bod yn berson oedd yn byw bywyd troseddol ac yn ymroddedig i droseddu parhaus, roeddech hefyd yn hapus i daflu eich pwysau o gwmpas ardal Bae Colwyn.

"Rydych yn amlwg yn berson sydd wedi arfer ymddwyn yn dreisgar."

Dywedodd y barnwr fod Mr Kingsbury wedi bod yn feddw ​​iawn cyn yr ymosodiad, ac wedi sarhau Cody, ond fe fyddai'r rhan fwyaf o bobl wedi trin ei sarhad "fel dyn meddw yn mwydro".

Pynciau Cysylltiedig