Dod o hyd i gorff dyn ddisgynnodd i Afon Teifi

jem cole Image copyright Llun teulu
Image caption Roedd Jem Cole yn 22 oed

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau fod corff dyn lleol 22 oed wedi ei ganfod yn Afon Teifi nos Iau.

Cafodd teulu agosaf y dyn wybod am y datblygiad ac mae ei gorff wedi ei adnabod yn ffurfiol.

Fe gafodd ei enwi'n lleol fel Jem Cole. Roedd hefyd yn cael ei adnabod fel Jem Pendragon.

Does yna ddim amgylchiadau amheus i'w farwolaeth, medd yr heddlu.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r lleoliad oddi ar Heol y Bont yng Nghastellnewydd Emlyn tua 12:30 ddydd Iau wedi adroddiadau fod dyn wedi disgyn i'r dŵr.

Bu'r heddlu, y gwasanaeth tân, y gwasanaeth ambiwlans a hofrennydd yr Awyrlu yn rhan o'r chwilio.