Prif seremonïau'r wythnos

  • Cyhoeddwyd
Gorsedd y Beirdd

Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif enillwyr yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

Yr Archdderwydd, sef Geraint Lloyd Owen neu Geraint Llifon, sy'n arwain y prif seremonïau ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd.

I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

Isod mae canllaw i seremonïau'r wythnos ac yma bydd rhestr o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn ymddangos.

Dydd Llun, 7 Awst

16.30 - Seremoni Coroni'r Bardd

Gwion Hallam

Disgrifiad,

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Tasg 2017: Pryddest ddigynghanedd heb fod yn fwy na 250 o linellau dan y teitl Trwy Ddrych.

Dydd Mawrth, 8 Awst

13.00 - Seremoni Cyflwyno Medal Syr TH Parry-Williams er clod

Dan Puw, Parc, Y Bala

Disgrifiad,

Seremoni Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal

17.00 - Seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen

Neb yn deilwng

Disgrifiad,

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Tasg 2017: Nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Dydd Mercher, 9 Awst

16.30 - Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Sonia Edwards

Disgrifiad,

Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Tasg 2017: Cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau: Cysgodion

Nos Fercher, 9 Awst

19.05 - Seremoni Tlws y Cerddor

Neb yn deilwng

Disgrifiad,

Tlws y Cerddor / Musician's Medal

Tasg 2017: Darn i fand pres yn seiliedig ar y thema 'Seryddiaeth' heb fod yn hwy na saith munud

Dydd Iau, 10 Awst

12.55 - Cyflwyno Enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn

Disgrifiad,

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Enillydd 2017:Emma Chappell, Deiniolen

13.05 - Cyflwyno'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Er Anrhydedd

I gydnabod ac anrhydeddu cyfraniad helaeth i'r defnydd o'r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth.

Disgrifiad,

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Enillydd 2017: Deri Tomos, Llanllechid, Bangor

15.15 - Seremoni'r Fedal Ddrama

Disgrifiad,

Y Fedal Ddrama / Drama Medal Ceremony

Enillydd 2017: Heiddwen Tomos

Tasg 2017: Cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd.

Dydd Gwener, 11 Awst

16.30 - Seremoni Cadeirio'r Bardd

Disgrifiad,

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Enillydd 2017: Osian Rhys Jones

Tasg 2017: Awdl ar fwy nag un o'r mesurau traddodiadol, heb fod yn hwy na 250 o linellau: Arwr neu Arwres.