Datblygu matres i leihau briwiau gorwedd i gleifion

Smart pressure mattress
Image caption Mae'r matres yn gallu monitro cleifion a chyfathrebu'r wybodaeth

Mae dau gwmni o Gymru yn gobeithio cynnig ateb i broblem sy'n costio dros £600m y flwyddyn i Wasanaeth Iechyd Cymru drwy geisio atal y briwiau sy'n datblygu ar ôl gorwedd am gyfnodau hir.

Mae hyn yn o leiaf 10% o gyllideb GIG Cymru ac yn costio tua £4bn ar draws y DU.

Nawr mae cwmni o Wrecsam wedi dyfeisio matres sy'n gallu symud claf bob 10 munud er mwyn lleihau'r risg o ddatblygu briwiau.

Yn ogystal mae datblygiad arall yn defnyddio camerau 3D i fesur a monitro briwiau.

Rhwng £1,200 a £14,000

Gall costau trin briwiau gorwedd fod rhwng £1,200 a £14,000 y claf, yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw'r achos.

Mae arbenigwyr hefyd yn dweud y gallai gymryd cyn lleied a dwy awr i glaf sy'n methu symud ddatblygu briw.

Yn ôl nyrs arbenigol gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr mae briwiau gorwedd yn "effeithio'n sylweddol" ar safon bywyd cleifion.

Dywedodd Paula Lawrence: "Mae cleifion yn aml yn gallu teimlo'n unig, teimlo embaras, ac mae pwysau economaidd sylweddol ynghlwm â datblygu briwiau gorwedd."

Image caption Mae'r camera 3D yn gweithio drwy fesur a monitro briwiau mewn manylder

Gobaith cwmni Cloudcair o Wrecsam yw rhoi diwedd ar y broblem, gyda'r hyn maen nhw'n ei alw'n fatres clyfar.

Dywedodd Jeremy Jones o'r cwmni bod y matres wedi ei gysylltu i'r we, ac yn gallu cyfathrebu gyda systemau yn yr ysbyty neu yn allanol.

Dywedodd: "Mae hynny'n arbed llawer o boen i'r claf a llawer ac o amser nyrsio, ac mae'n galluogi i ni reoli'r system llawer gwell."

Camera 3D

Teclyn arall sy'n cael ei ddefnyddio i geisio atal briwiau yw camera 3D gan gwmni GPC.

Mae'r camera'n gallu monitro a mesur briwiau, a sicrhau eu bod yn gwella yn gywir.

Dywedodd Huw Morgan o'r cwmni: "Mae'n hysbys, er enghraifft, os ydych chi'n monitro briw yn agos yna bydd sgil effeithiau buddiol a'r potensial i leihau amser gwella.

"Mae pob clinigwr rydyn ni'n siarad hefo - pob nyrs a phob doctor - maen nhw'n deall yn syth. Rydyn ni wedi cael adborth positif iawn."

Pynciau Cysylltiedig