TGAU: Disgwyl canlyniadau is mewn rhai pynciau

arholiad

Mae disgwyl i ganlyniadau TGAU mathemateg, Cymraeg a Saesneg fod yn is eleni na'r blynyddoedd diwethaf.

Dyna rybudd Cymhwysterau Cymru, y corff sy'n goruwchwylio arholiadau yng Nghymru.

Yn ôl y corff mae hyn o ganlyniad i gynnydd yn nifer y disgyblion sy'n sefyll yr arholiad ym mlwyddyn 10, flwyddyn yn gynt na'r bwriad.

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, wedi dweud wrth raglen Sunday Politics BBC Cymru ei bod yn ystyried rhwystro caniatáu sefyll arholiad yn gynnar.

Pryderon

Gwnaeth bron i ddau draean o holl ddisgyblion blwyddyn 10 Cymru sefyll arholiad TGAU Iaith Saesneg eleni, flwyddyn yn gynt nag y dylen nhw.

Image caption Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn ystyried gwahardd ysgolion rhag caniatáu i ddisgyblion sefyll arholiad yn gynnar

Mae'r Ysgrifenydd Addysg, Kirsty Williams wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod hi'n poeni bod rhai o flwyddyn 10 yn ennill gradd C a ddim yn ail-sefyll yr arholiad. Ar ôl dwy flynedd gallai yr un disgyblion, meddai, ennill gradd A serennog, A, neu B.

Dywedodd: "Dwi am i blant i gyrraedd eu potensial yn yr ysgol.

"Rwy am i'r plant allai elwa o sefyll arholiad yn gynnar yn unig gael y cyfle. Pan dwi'n clywed sôn am niferoedd mawr fel hyn yn sefyll arholiad, dwi'n bryderus."

Dywedodd y byddai'n ystyried gwahardd ysgolion rhag caniatáu i ddisgyblion sefyll arholiadau TGAU yn gynnar, ond ei bod yn gyntaf am aros am adroddiad swyddogol fydd yn ei chyrraedd yn yr hydref.

Eleni am y tro cyntaf bydd disgyblion yng Nghymru wedi sefyll arholiadau TGAU Saesneg a Chymraeg sy'n unigryw i Gymru.

Dywedodd Ms Williams wrth Sunday Politics bod y cymhwysterau newydd yn fwy trylwyr ac y gallai hynny hefyd gael effaith ar y canlyniadau.

Fis hydref y llynedd cysylltodd Cymhwysterau Cymru gydag ysgolion am y cymhwyster newydd gan fynnu bod yna drefniadau i gynnal sefydlogrwydd pan fydd arholiadau TGAU neu Safon Uwch newydd yn cael eu cyflwyno.

"Y prif fwriad," meddid, "yw sicrhau bod myfyrwyr sy'n sefyll y cymhwysterau newydd ddim yn cael mantais nac o dan unrhyw anfantais i'r myfyrwyr wnaeth sefyll yr arholiad o'r blaen."

Image caption Dywedodd Steve Davies wrth ACau fod rhai ysgolion yn "chwarae'r system"

Yn gynharach eleni roedd Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru, wedi dweud bod rhai ysgolion yn "chwarae'r system" arholiadau drwy gael disgyblion i sefyll arholiad yn gynnar.

Dywedodd Steve Davies wrth ACau fod swyddogion yn "bryderus" am nifer y disgyblion oedd yn ymgeisio yn gynnar.

Roedd hyn yn dilyn beirniadaeth gan yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, fod plant yn "bancio" cymwysterau is.

Pynciau Cysylltiedig