Creu tipyn bach o hanes?

Ken Owens

Yn ystod taith carfan rygbi'r Llewod i Seland Newydd mae bachwr y Scarlets, Ken Owens, wedi bod yn rhannu ei brofiadau gyda darllenwyr Cymru Fyw.

Gyda'r gyfres yn gyfartal cyn y trydydd prawf yn Auckland ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf, mae Ken yn sôn am yr ymateb i'r fuddugoliaeth y Sadwrn diwethaf ac yn edrych ymlaen at y cyfle i gael efelychu Llewod Carwyn James yn 1971:


Roedd e'n grêt mynd lawr i Queenstown am gwpl o ddiwrnode' i ymlacio - mae rhai pobl yn meddwl bo' ni wedi ymlacio bach gormod lawr yna, ond mi wnaethon ni ymarfer, a dim ond dau ddiwrnod oedden nhw ar daith sydd wedi bod bron i saith wythnos.

Mae hyder reit drwy'r garfan nawr ar ôl y fuddugoliaeth ddydd Sadwrn lan yn Wellington. Doedd y tywydd ddim yn grêt ond fe wnaethon ni frwydro a chael y fuddugoliaeth bwysig yn y diwedd.

Dathlu pen-blwydd priodas

'Naeth Taulupe (Faletau) a thipyn o'r bois wneud bungee jump, ond wnes i ddim! Does gen i ddim ofn uchder, ond dwi ddim ymhlith y rhai mwya' anturus. Ond mi wnes i gwpl o bethe - es i mas ar y jetboat o'dd yn hwyl a sbri, ac mewn rhywbeth o'r enw shark boat, sef fel rhyw submarine sy'n neidio a symud rownd yn eitha cyflym.

Ges i a fy ngwraig Carys ginio neis ar ben mynydd yn Queenstown. Aethon ni lan i'r copa mewn gondola - math o gerbyd cêbl. Roedd e'n ben-blwydd priodas i ni ddydd Mercher felly aethon ni lan yna dydd Mawrth, ein diwrnod ola' ni bant, a bwyta yn edrych dros Queenstown a'r llyn.

Roedd e'n grêt cael ymlacio ac hefyd siarad gyda chefnogwyr, a cha'l cwpl o ddyddiau bant o'r rygbi fel gallen ni ddod nôl a chanolbwyntio ar y gêm ddydd Sadwrn.

Image caption Mae Ken wedi rhyfeddu at y gefnogaeth sydd yna i'r Llewod yn Seland Newydd

Creu hanes?

Dyw'r Llewod ddim wedi ennill yma ers 46 o flynydde' felly roedd ennill ddydd Sadwrn mor bwysig. Ry'n ni mewn sefyllfa gre' nawr i greu hanes dydd Sadwrn 'ma, ond ry'n ni'n gwybod pa mor galed bydd e achos dydi'r Crysau Duon ddim yn mynd i droi drosodd - bydd rhaid ni frwydro.

Mae wastad yn siomedig peidio cael cyfle i ddod mlaen ar y cae, fel ddydd Sadwrn. Ond, penderfyniad yr hyfforddwyr oedd i adael Jamie (George) 'mlan, ac o'n i'n meddwl mai fe oedd un o sêr y gêm. Dwi'n hapus iawn i fod ar y fainc ar gyfer y trydydd prawf, ac mae'n eitha' teg bod yr un 23 yn mynd mas i geisio ennill y gyfres dros y garfan gyfan. Ry'n ni wedi gwneud beth sydd orau i'r garfan, a mae pawb yma yn deall hynny.

Bydd dydd Sadwrn yma yn ddiddorol, gan ein bo' ni mewn sefyllfa gref. Mae'n rhaid ni geisio chwarae gyda'r un tempo a bod yn gorfforol, a chadw'r amddiffyn yn gadarn. Mae'n bwysig i ni fynd lan lefel eto a gwella, a bydd hi'n ddiddorol gweld sut y bydd y Crysau Duon yn ymateb heb Sonny Bill Williams (gafodd y cerdyn coch yn yr ail brawf) ac un neu ddau o chwaraewyr newydd yn dod i mewn i'r garfan. Un peth sydd 'da nhw yw pac sydd wedi chwarae lot 'da'i gilydd, yr un wyth blaenwr sydd wedi chwarae yn y gemau prawf, felly, mae cysondeb yno.

Image copyright Getty Images
Image caption Does dim dwywaith y bydd y trydydd prawf yn gêm gorfforol iawn

Ennill parch

Rwy'n credu bo' ni wedi ennill parch o'r ffordd 'ni wedi chwarae, gan sgorio lot o geisie da a chael balans a chymysgedd da i'n chwarae ni. Ry'n ni wedi cicio'n eitha aml ond wedyn dyna gryfder chwaraewyr fel Conor Murray, Rhys Webb, Johnny Sexton, Owen Farrell a Dan Biggar. Mae'r hyfforddwr wedi rhoi rhyddid iddyn nhw chwarae hefyd os oes cyfle yna. Rwy'n credu bod hynny wedi synnu Seland Newydd ar adegau, gan feddwl y bydde ni'n amddiffynnol ac yna bydde nhw'n cael cyfleoedd.

Mae 'na fawrion o Sir Gâr sydd wedi mynd mla'n i chwarae, ac ennill, dros y Llewod. Cyn i fi ddod allan dywedodd Delme Thomas wrtha i bod e moyn i ni ennill am ei fod e'n eitha blinedig o siarad am daith '71!

Dwi'n siarad gyda Delme yn aml a Roy Bergiers, ac mae nhw mor browd o beth ni'n ei wneud fel chwaraewyr mas fan hyn, ond ma' nhw moyn i ni greu ein hanes ein hunain.

Mae'r daith yma wedi bod yn grêt i mi fel chwaraewr ac ar lefel bersonol. Gobeithio y gallwn ni orffen pethe gyda buddugoliaeth ddydd Sadwrn a chreu thipyn bach o hanes.

Gallwch ddilyn y datblygiadau cyn ac ar ôl y gêm yn Auckland trwy ddilyn llif byw Cymru Fyw o 08:00 ymlaen fore Sadwrn

Image caption Gaiff Ken y cyfle i chwarae rhan yn y prawf allweddol ddydd Sadwrn?