Bachgen 17 oed yn y llys ar gyhuddiadau terfysgaeth

Llys Ynadon Westminster
Image caption Roedd y gwrandawiad yn cael ei gynnal yn Llys Ynadon Westminster, oedd yn eistedd fel llys ieuenctid

Mae bachgen 17 oed o Rondda Cynon Taf wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o gynllunio ymosodiad terfysgol yng Nghaerdydd.

Cafodd y bachgen, sydd ddim yn gallu cael ei enwi oherwydd ei oed, ei arestio ddydd Gwener gan heddweision o Uned Eithafiaeth a Gwrthderfysgaeth Cymru.

Mae wedi'i gyhuddo o un cyhuddiad o gomisiynu neu baratoi gweithred derfysgol, ac un cyhuddiad o annog eraill i gynnal gweithred derfysgol.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa yn Llys Ynadon Westminster, oedd yn eistedd fel llys ieuenctid, ddydd Gwener i ymddangos yn llys yr Old Bailey ar 20 Gorffennaf.