Ymchwilio i amgylchiadau marwolaeth dyn yn Llantrisant

llantrisant Image copyright Google
Image caption Fe gafodd yr heddlu eu galw i Preston Close yn Llantrisant, ar 24 Mehefin

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn ymchwilio i farwolaeth dyn 28 oed ar ôl iddo gael ei atal ar y stryd gan swyddogion.

Cafodd yr heddlu eu galw i Preston Close yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, am 01:25 ar 24 Mehefin, wedi adroddiadau fod Jon James yn gweiddi am help, ac ymddwyn yn afresymol.

Fe ddisgynodd yn anymwybodol wedi i'r heddlu geisio ei atal, a bu farw yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ar 27 Mehefin.

Mae CCAH wedi apelio am dystion i'r digwyddiad.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu ac mae archwiliad post mortem wedi ei gynnal.

Mae ymchwilwyr CCAH wedi ymweld â'r lleoliad ac wedi siarad â chymdogion i gasglu datganiadau gan dystion, gan gynnwys tystiolaeth gan swyddogion Heddlu De Cymru oedd yn bresennol.

Nid oes unrhyw swyddogion yn destun ymchwiliad ar hyn o bryd, ond dywedodd CCAH y byddai hyn yn cael ei "adolygu".