Ymgyrch gwrth-beilonau'n 'cryfhau'

protest

Mae protestwyr yn erbyn gosod peilonau trydan ar Ynys Môn yn dweud bod yr ymgyrch yn cryfhau wedi iddyn nhw gynnal protest symbolaidd brynhawn Gwener.

Cafodd baneri eu gosod ar bont dros yr A55 ger Pont Britannia am 16:00.

Fe ddywed yr ymgyrchwyr eu bod yn protestio yn erbyn "styfnigrwydd" y National Grid, sy'n dweud mai peilonau fydd y dewis i gludo trydan o'r ynys.

Cafodd safle'r brotest ei ddewis er mwy cyfleu sut bydd peilonau'n "anharddu'r mynediad i Fôn, gan fod rhes o beilonau anferthol eisoes yn tarfu ar yr olygfa fyd-enwog dros Afon Menai".

Dywedodd ymgyrchydd lleol Cheryl Weaver: "Bydd y protestio yn parhau nes bydd y Grid yn gwrando ar ein hadborth nad ydym am res arall o beilonau ar draws Ynys Môn.

"Mae'n warthus fod monopoli preifat yn cael anwybyddu barn y cyhoedd sydd wedi ei fynegi'n ddemocrataidd drwy ein cynrychiolwyr. Er mwyn arbed ein hamgylchedd a dyfodol ein diwydiant twristaidd a ffermio, dim ond protestio sydd ar ôl i ni bellach.

"Roedd y gyrrwyr ceir ar yr A55 yn canu corn, codi llaw, a fflachio eu cefnogaeth, sy'n dangos fod y cyhoedd yn hollol gefnogol i'r ymgyrch yma."

Mae'r National Grid wedi dweud fod ceblau tanddaear a tanfor yn opsiynau posib, ond yn parhau i gynllunio ar gyfer peilonau.

Fe ddywed yr ymgyrchwyr fod bob un o gynrychiolwyr democrataidd Môn gan gynnwys Albert Owen AS, Rhun ap Iorwerth AC, Llinos Medi Huws Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, a Dafydd Idriswyn Roberts Cadeirydd Pwyllgor Môn Unllais Cymru ar gyfer cynghorau trefi a chymuned yr ynys yn cefnogi'r ymgyrch.

Ychwanegodd Dafydd Idriswyn Roberts: "Mae yma ymdrech i fygu democratiaeth - mae adborth Môn i dri ymgynghoriad yn berffaith eglur: "Dim Peilonau" gan y bydd yn costio gormod i'r ynys.

"Mae'n sgandal fod cwmni rhyngwladol yn ceisio am sêl bendith llywodraeth Prydain i anrheithio ein tir yn erbyn buddiannau cymdeithasol ac economaidd Môn. Ac wrth drafod costau, unig ystyriaeth y Grid yw costau offer a pheirianneg - nid ydynt yn amgyffred gwerth, megis gwerth Môn i'w phobl a'i hymwelwyr.

"Felly mae'r protestiadau am barhau er mwyn dangos gwerth ein hamgylchedd i ni ym Môn, ac os nad yw'r Grid Cenedlaethol am wrando, teg disgwyl i Ofgem a'r Llywodraeth yn Llundain wrando arnom."