Moch ar grwydr yn y Bannau

Kunekune pig
Image caption Mae moch Kunekune yn pwyso cymaint â 240 pwys

Mae busnes ym mannau Brycheiniog wedi mentro i faes unigryw - cynnig teithiau cerdded gyda moch.

Mae cwmni Good Day Out yn Heol Senni yn gobeithio denu ymwelwyr i ymuno â nhw i fwynhau cwmni eu moch wrth iddyn nhw grwydro ar rai o'r llwybrau'r yno.

Dyw'r moch ddim yn mynd ar dennyn - ond yn hytrach yn cael eu denu i gerdded gyda'r addewid o fwyd.

Dywedodd Helen Barnard, sydd yn arwain y teithiau cerdded: "Mae'r moch yn hapus i gerdded gyda chi ac maen nhw wrth eu bodd yn cadw cwmni gyda chi."

Bu'n rhaid i'r cwmni gael trwydded arbennig gan Defra (adran amaeth y llywodraeth) ac ymweliadau cyson gan filfeddyg er mwyn sicrhau bod y rheolau lles priodol yn cael eu dilyn.

Mae'r profiad yn costio tua £25 y pen ac yn cymryd tua dwyawr, gyda chyfle o "pig-nic" ar y ffordd.

Image caption Mae'r moch yn hanu o Seland Newydd