Lluniau Gŵyl Arall 2017

Mae 'na brysurdeb mawr yn nhre'r Cofi!. Mae Gŵyl Arall yn cael ei chynnal unwaith eto ar benwythnos 6-9 Gorffennaf. Dyma i chi rai o ddigwyddiadau dydd Gwener a bore Sadwrn trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri:


Image caption Beth well 'na pheint a chân?
Image caption Rhai o ferched glandeg y dre yn mwynhau'r penwythnos
Image caption Ar noson boeth o haf be' sydd ei angen yw 'chydig bach o Yr Eira!
Image caption Dyma i chi ddau sy'n gwybod be' 'di be' yn y sîn roc Gymraeg. Michael Aaron Hughes ac Aaron Pleming, DJs penigamp Radio Ysbyty Gwynedd wedi eu plesio gyda Yr Eira
Image caption Wedi dyfalu 'rioed sut mae rhai o diddanwyr poblogaidd Cymru yn ymlacio? Mae Cymru Fyw wedi cael llun prin o Mari Gwilym a Bryn Fôn oddiar y llwyfan!
Image caption Pan mae Elinor Bennett yn y llun dydy'r delyn ddim yn bell!
Image caption Os mêts, mêts!
Image caption Mae hyd yn oed Lloyd George yn mwynhau'r arlwy gerddorol!
Image caption Mae 'na rywbeth yma i bawb o bob oed
Image caption Dewch am fordaith efo'r Cowbois. Dwi'm yn meddwl bod 'na borthladd yn Botwnnog!
Image caption Mae o wedi dod yn bell o Memphis i gyfarfod ei arwr, Dewi Prysor. Oes na debygrwydd yna dwedwch?
Image caption Elidir Glyn a'i gitâr
Image caption 'Da ni isio bwyd rŵan Dave! Digon o sôs, dim nionyn...diolch!
Image caption Joio fore Sadwrn yn sesiwn Alphaprint
Image caption Beth Celyn un o'r artistiaid fu'n perfformio ddydd Sadwrn
Image caption Ga'i help llaw plîs!
Image caption Tre'r Cofis dan ei sang