Gwaith papur yn bryder i'r heddlu

gefynna Image copyright iStock

Mae plismyn yng Nghymru a Lloegr wedi beirniadu ffurflen newydd 10 tudalen o hyd y maen rhaid iddyn nhw ei llenwi bob tro y bydden nhw yn defnyddio grym yn erbyn unrhywun.

Ers Ebrill eleni mae'n rhaid i'r plismyn gofnodi manylion bob tro y maen nhw'n defnyddio gefynnau, nwy CS neu ddefnyddio baton.

Mae'r broses yn "hynod fiwrocrataidd" ac fel " sgwennu traethawd arholiad" yn ôl un o swyddogion Ffederasiwn yr Heddlu.

Dywedodd John Apter, Cadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu yn Hampshire ei fod yn deall yr angen i gasglu gwybodaeth am y defnydd o rym, ond mynnodd bod y broses y rhy gymhleth ac yn cymryd gormod o amser ar adeg pan mae 'na bwysau mawr ar adnoddau'r heddlu.

Awgrymodd y gallai plismyn mewn ardaloedd poblog fel Llundain orfod llenwi hyd at chwech o'r dogfennau ar ddiwedd shifft brysur.

Mae Mr Apter yn credu y byddai'n fwy ymarferol i gasglu'r wybodaeth trwy gymryd samplau o lyfrau nodiadau'r swyddogion.

Cafodd y ffurflenni eu beirniadu hefyd gan Jan Berry, cyn-gadeirydd Fferderasiwn yr Heddlu fu'n gweithio gyda'r Swyddfa Gartref i leihau biwrocratiaeth a baich gweinyddol plismyn.

"Does 'na ddim rheswm dros eu cyflwyno. Rwy'n digalonni ac yn credu ein bod yn cymryd cam mawr yn ôl" meddai mewn cyfweliad ar raglen Today, BBC Radio 4.

Dywedodd bod y wybodaeth eisioes yn cael ei chasglu gan blismyn pan mae unigolion yn cael eu cymryd i'r ddalfa.

Bydd lluoedd ar hyd a lled Cymru a Lloegr yn dechrau cyhoeddi'r wybodaeth sydd wedi ei chasglu yn yr wythnosau nesaf.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi amddiffyn y ffurflen gan ddweud y bydd y wybodaeth yn helpu heddluoedd i ddangos pa mor dryloyw y maen nhw yn gweithredu.

Image caption Bydd yn rhaid i blismyn nodi ar ddeiagram fel hwn ar ba rannau o'r corff wnaethon nhw ddefnyddio grym