Y tywysog yn cychwyn ar ei daith haf yng Nghymru

Prince of Wales Image copyright Getty Images
Image caption Tywysog Charles yn cyfarfod â disgyblion ysgol gynradd yng Nghwmbrân ym mis Chwefror

Ddydd Sul dechreuodd taith haf flynyddol y Tywysog Charles yng Nghymru yn Sir Gaerfyrddin a hynny wrth iddo ddadorchuddio ffenest liw ym Myddfai ger Llanymddyfri.

Mae'r ffenest yn y neuadd gymuned yn adlewyrchu chwedlau Cymru.

Ymysg llefydd eraill y bydd Tywysog Cymru yn ymweld â nhw yn ystod yr wythnos mae Y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant a safle'r Awyrlu yn Y Fali ar Ynys Môn.

Bob haf, mae'r tywysog yn treulio wythnos yn ei ffermdy yn Llwynywermwd ar gyrion Myddfai ac y mae hyn yn gyfle iddo ymweld â llefydd eraill yng Nghymru.

Eleni mae ei daith yn "dathlu menter" ac yn cydnabod "treftadaeth unigryw" Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Clarence House: "Mae Tywysog Cymru yn edrych ymlaen at ymweld ag wyth sir gan gwrdd â phobl mewn gwahanol swyddi gan gynnwys pobl sy'n gweithio yn y byd milwrol, busnes a threftadaeth."

Image copyright Getty Images

Bydd y Tywysog Charles hefyd yn ymweld â:

  • Chwmnïau iogwrt yn Aberystwyth a Llanefydd yn sir Ddinbych
  • Abaty Ystrad Fflur
  • Phlasdy Llancaiach Fawr ger Caerffili
  • Phlas Cadnant ar Ynys Môn
  • Chynhadledd ffermio yng ngholeg Llanymddyfri
  • Llanbedr Pont Steffan er mwyn agor adeilad biomas newydd yn y dre
  • ac yn cynnal noson gerddorol yn Llwynywermwd