Arestio gyrrwr fan wedi marwolaeth gyrrwr beic modur

HEddlu

Mae gyrrwr fan wedi cael ei arestio yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A5 ger Cerrigydrudion ar nos Sul.

Cafodd plismyn eu galw i gyffordd rhwng yr A5 a'r B4501 yn dilyn adroddiadau fod beic modur a fan VW Transporter wedi gwrthdaro.

Bu farw gyrrwr y beic modur yn y fan a'r lle.

Mae gyrrwr y fan, dyn 46 oed, wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion i'r ddamwain i gysylltu â nhw.

Yn y cyfamser mae'r heddlu hefyd yn ymchwilio i wrthdrawiad angheuol arall ar yr un ffordd ychydig oriau ynghynt ddydd Sul.