Trefn ariannu ysgolion Powys yn 'anghynaliadwy'

Disgyblion Image copyright Getty Images
Image caption Fe gynyddodd diffyg ariannol ysgolion y sir dros £1.5m mewn blwyddyn rhwng Mawrth 2016 a 2017

Mae'r drefn o ariannu ysgolion Powys yn "anghynaliadwy", yn ôl cadeirydd un o bwyllgorau cyngor y sir.

Dywedodd y Cynghorydd John Morris bod posibilrwydd y bydd y cyngor a'r ysgolion mewn "perygl ariannol difrifol" yn y dyfodol.

Daeth ei sylwadau wedi cyhoeddiad y bydd gweithgor yn cael ei sefydlu i adolygu'r drefn ariannol.

Roedd cyfanswm diffyg ariannol ysgolion Powys yn £2.48m ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwetha'.

'Mater ariannol difrifol iawn'

Mae'r gweithgor newydd wedi ei sefydlu gan y pwyllgor archwilio - sydd dan gadeiryddiaeth y Cynghorydd Morris - a'r pwyllgor craffu dros addysg.

Roedd 'na gynnydd o dros £1.5m yn niffyg ariannu ysgolion Powys rhwng diwedd blwyddyn ariannol 2016 a 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Morris: "Rydym mewn sefyllfa lle mae'r ffordd y mae ysgolion yn cael eu hariannu ar hyn o bryd yn dangos cost ariannol anghynaliadwy i gyllideb y Cyngor.

"Mae hwn yn fater ariannol difrifol iawn i'r Awdurdod ac os na fydd yr awdurdod yn mynd i'r afael â'r sefyllfa mae potensial y bydd Ysgolion a'r Awdurdod mewn perygl ariannol difrifol."

Image copyright Google
Image caption Mae cabinet newydd Cyngor Powys wedi penderfynu cadw ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Bwriad y gweithgor yw edrych ar gyllidebau ysgolion uwchradd i gychwyn, gan gyfweld â swyddogion, llywodraethwyr a staff.

Ychwanegodd y Cynghorydd Morris bod y grŵp "yn aros am gyfarwyddyd polisi" gan gabinet newydd y sir a'r aelod sy'n gyfrifol am addysg.

Mae'r cabinet - ddaeth i rym yn dilyn etholiadau lleol mis Mai - eisoes wedi dangos parodrwydd i newid polisi ym myd addysg, gan gefnu ar benderfyniad blaenorol i gau ffrwd Gymraeg mewn ysgol yn Aberhonddu.

Pynciau Cysylltiedig