Jones: 'Angen i May wrando tu allan i San Steffan'

Carwyn Jones
Image caption Roedd Carwyn Jones yn ymddangos gerbron un o bwyllgorau'r Cynulliad ddydd Llun

Mae angen i Theresa May wrando ar bobl o'r tu allan i San Steffan am Brexit, yn ôl prif weinidog Cymru.

Dywedodd Carwyn Jones hefyd y bydd yn cwrdd â Michel Barnier, sy'n arwain trafodaethau Brexit ar ran yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Iau ym Mrwsel.

Does gan Lywodraeth Cymru ddim rhan ffurfiol yn y trafodaethau.

Mewn araith ddydd Llun, dywedodd Ms May bod gwahoddiad i bleidiau eraill "gyfrannu" i "ddelio â'r heriau sy'n wynebu'r wlad".

Ond dywedodd Mr Jones bod y cyhoeddiad hwn yn "od... am mai trafodaeth yn San Steffan yn unig" roedd Ms May yn ei gynnig.

Dywedodd Mr Jones: "Rydyn ni wedi cyflwyno cynigion o Gymru. Mae gan yr Albanwyr eu safbwynt nhw.

"Mae'n ymddangos nad ydy'r safbwyntiau hynny mor bwysig [â rhai San Steffan].

"O fewn Brexit, mae hadyn rhaniadau o fewn y DU, os nad ydy camau'n cael eu cymryd i sicrhau bod undod y DU yn dal yn gryf."

Yn siarad o flaen pwyllgor trawsbleidiol materion allanol y Cynulliad, dywedodd y prif weinidog hefyd nad ydy o'n credu y bydd y DU a'r UE yn taro bargen erbyn Mawrth 2019.

Yn ôl rheolau Erthygl 50, fe fydd y DU yn gadael yr UE bryd hynny hyd yn oed os nad oes cytundeb.

Pe bai hynny'n digwydd, a'r masnach rhwng y DU a'r UE yn digwydd ar delerau Sefydliad Masnach y Byd, fe fyddai amaeth yng Nghymru "yn cwympo oddi ar y dibyn", meddai Mr Jones.

Pynciau Cysylltiedig