Naw mlynedd o garchar i ddyn 61 oed am gam-drin bachgen

Llys y Goron Caernarfon

Mae dyn 61 oed wedi cael ei garcharu am naw mlynedd am droseddau rhyw yn erbyn plentyn.

Fe wnaeth George Owen o Wrecsam bledio'n euog i saith cyhuddiad o gam-drin y bachgen yn ystod y 1990au.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Owen wedi defnyddio arian a fferins i hudo'r plentyn, oedd rhwng naw a 15 oed adeg y troseddu.

Fe glywodd y llys hefyd fod Owen, oedd ar un adeg yn rheoli gwesty ym Mhenmaenmawr, wedi blacmelio'r bachgen drwy fygwth ei gath.

Roedd Owen eisoes wedi ei gael yn euog o gam-drin bechgyn 12 a 13 oed ym Methesda yn 1982.

Bydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw ac yn destun gorchymyn atal niwed rhyw am weddill ei oes.