Llywodraeth yn 'esgus cefnogi swyddi', meddai cwmni

Llifogydd
Image caption Mae'r cwmni yn dweud bod posib y bydd rhaid diswyddo gweithwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn "esgus cefnogi" swyddi, yn ôl pennaeth cwmni paneli dur sydd ar fin cau.

Cwmni Coilcolor o Gasnewydd sy'n cynhyrchu'r rhan fwyaf o'r paneli glas ac oren ar gyfer Ikea ac EasyJet.

Cafodd y cwmni ei daro gan lifogydd fis Tachwedd y llynedd.

Mae rheolwr gyfarwyddwr y cwmni'n honni ei fod wedi disgwyl dau fis am daliad roedd Llywodraeth Cymru wedi addo fyddai'n cyrraedd o fewn dyddiau.

Fe allai Coilcolor nawr orfod diswyddo'r 50 o bobl sy'n gweithio i'r cwmni.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, wnaethon nhw erioed addo taliad o'r fath.

'Cywilyddus'

Mae Coilcolor wedi bod yng Nghasnewydd ers bron i 30 mlynedd ac yn cyflenwi cwmnïau fel B&Q, Costa a Porsche.

Honiad y rheolwr gyfarwyddwr, Dean Proctor, yw bod swyddogion Llywodraeth Cymru wedi addo taliad o fewn "dyddiau nid wythnosau" yn ddiweddar.

"Dwi'n meddwl ei fod yn gywilyddus, a'n llywodraeth ni ydy hi, dyna sydd waethaf", meddai.

"Maen nhw wedi esgus cefnogi cadw'r swyddi ac wedi gwneud dim am y peth mewn gwirionedd."

Image caption Mae rheolwyr yn dweud bod y cwmni wedi colli gwerth £3.7m o ystyried y peiriannau a'r gwaith gafodd eu colli

Roedd Llywodraeth Cymru eisoes wedi trefnu benthyciad i Coilcolor drwy gorff Cyllid Cymru.

Ond dywedodd y cwmni nad oedd yr arian i gyd wedi cael ei ryddhau, a beirniadodd y cyfradd llog o 11%.

'Argyfyngus'

Yn ôl Mr Proctor, mae'r sefyllfa'n "argyfyngus" a chost y llifogydd yn £3.7m o ystyried y peiriannau a'r gwaith gafodd eu colli.

Dywedodd y cwmni nad ydyn nhw'n medru prynu stoc newydd, er bod mwy o ymholiadau gan gwsmeriaid.

Mae'r cwmni'n honni bod y dŵr a achosodd y llifogydd ar y safle wedi dod o dir cyfagos sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru.

Mae'r BBC wedi gofyn am ymateb y llywodraeth i'r honiad.

Image caption Mae'r cwmni'n cynhyrchu panelau sy'n cael ei gorchuddio a lliwiau
Image caption Mae'r panelau cael eu defnyddio gan gwmnïau fel EasyJet ac Ikea

Dywedodd Mr Proctor bod angen £600,000 arno i helpu'r cwmni a'r gweithlu.

Mae'n honni bod swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cytuno i roi taliad diymrwymiad o o leia' hanner y swm hwnnw, fyddai'n cyrraedd o fewn dyddiau.

Ond mae'n dweud nad ydy'r cwmni wedi derbyn y taliad hwnnw.

"Beth rydyn ni'n ofyn amdano ydy rhan fach o'r cais llawn, dim ond digon i'n cadw ni i fynd tan ein bod yn dod o hyd i fuddsoddwr neu brynwr, ac mae digon o ddiddordeb.

"Pan rydyn ni'n trafod cytundeb gyda'r buddsoddwr neu'r prynwr hwnnw, fe allwn ni wneud yn siwr bod sicrwydd swyddi pawb sydd yma yn rhan o'r fargen."

'Heb dderbyn cais ffurfiol'

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi ysgrifennu at gyfreithwyr Coilcolor i ofyn am wybodaeth fel bod unrhyw gais yn gallu cael ei ystyried, ond nad oeddan nhw wedi derbyn cais ffurfiol.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn sydyn wrth ddelio â'r achos yma, ond erioed wedi derbyn cais swyddogion gan Coilcolor na'u cwmni yswiriant.

"Fe roddon ni'r cwmni mewn cysylltiad gyda Chyllid Cymru i alluogi iddyn nhw gael cefnogaeth ariannol ac rydyn ni wedi cwrdd yn gyson gyda'r cwmni wrth iddyn nhw drafod cais gyda'u cwmni yswiriant.

"Ni wnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru erioed addo taliad diymrwymiad."

Dywedodd Nick Lock, pennaeth ceisiadau eiddo yn Allianz, yswiriwyr Coilcolor:

"Gallwn gadarnhau i ni dderbyn dau gais yn ymwneud â llifogydd yn sgil dŵr glaw yn dod oddi ar dir cyfagos wedi stormydd ym mis Tachwedd 2016. Gan fod y ddwy ochr ar hyn o bryd yn cynnal trafodaethau cyfreithiol, allwn ni ddim â gwneud sylw pellach ar hyn o bryd."

Pynciau Cysylltiedig