Lluniau: Llangollen 2017 // In pictures: Llangollen 2017

Roedd 'na wledd o liw ar lan afon Dyfrdwy eto eleni wrth i'r byd ddod i Langollen. Dyma rai o uchafbwyntiau'r Eisteddfod trwy lens y ffotograffydd Kristina Banholzer.

The banks of the River Dee were awash with colour again this year for the annual Llangollen International Eisteddfod. Here are some of the highlights through the lens of BBC Cymru Fyw photographer Kristina Banholzer.

Image caption Mae'r cystadlu wedi dechrau // The competing is underway in the Pavilion
Image caption Dyma i chi griw lliwgar tu hwnt // A colourful crew enjoying the tropical North Wales sunshine
Image caption Mae'r band yma yn taro deuddeg // Drumming support
Image caption Naddu bywoliaeth ar faes yr Eisteddfod // Carving a living on the Maes
Image caption 'Dio'n gweld trwy'r sbectol 'na? // What a spectacle!
Image caption Mae'r hufen iâ a photeli dŵr yn gwerthu'n dda ar ddiwrnod fel hwn // Good trading conditions!
Image caption Beth yw enw'r offeryn yma tybed? // What's this instrument called then?
Image caption Rhaid troedio'n ofalus // A common feet-ure among the competitors
Image caption Llecyn delfrydol i berfformio // An ideal location to perform
Image caption Cyfle i weld beth yw'r newyddion nôl adre // What's the news back home?
Image caption Bydd angen gofal efo'r offeryn yna wrth ei gludo ar yr awyren // That instrument will need careful handling on the plane home
Image caption Peidiwch â phoeni, does 'na ddim achosion o'r frech goch yn Llangollen! // Don't panic! There hasn't been a measles outbreak in Llangollen!
Image caption Mae'r ymwelwyr yn mwynhau awyrgylch yr Eistedddfod // Enjoying the festival vibe
Image caption Wedi mwynhau! Ddown ni nôl flwyddyn nesa'! // We enjoyed that! See you next year!