Y Tywysog a'r gynghanedd

Y Tywysog Siarl yng Ngholeg Llanymddyfri fore Llun
Image caption Y Tywysog Siarl yng Ngholeg Llanymddyfri fore Llun

Roedden ni'n gwybod ei fod yn hoff o ddarllen Dafydd ap Gwilym yn ei wely bob nos, ond bardd Cymraeg poblogaidd arall gafodd ei ddyfynnu gan y Tywysog Siarl yn Llanymddyfri heddiw.

Yn ei araith i gynhadledd 'Harmony in Food' fe wnaeth y gymhariaeth rhwng 'harmony' a'r gynghanedd, gan ddyfynnu englyn y diweddar Archdderwydd Dic Jones:

Yn enaid yr awenydd - ei geiriau

Fel dau gariad newydd

Drwy ei sain a'u hystyr sydd

Yn galw ar ei gilydd.

Mae 'na 48 o flynyddoedd ers iddo gyfeirio at Dafydd ap Gwilym yn ei anerchiad yn Eisteddfod yr Urdd yn Aberystwyth. Roedd yr ymweliad hwnnw yn rhan o daith yr arwisgo.

Gyda'i gariad at y gynghanedd, tybed a welwn ni o yn cystadlu am y Gadair cyn bo hir?

Image caption Englyn Dic Jones yn ysbrydoli'r Tywysog Siarl