Stephen Hough yn gwadu llofruddio Janet Commins yn 1976

Stephen Hough Image copyright Andrew Price
Image caption Mae Stephen Hough (dde) yn gwadu treisio a llofruddio Janet Commins

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio merch 15 oed yn 1976 wedi dweud wrth lys nad oedd ganddo unrhyw beth i'w wneud gyda'i marwolaeth.

Mae Stephen Hough, 58, wedi ei gyhuddo o dreisio, ymosodiad rhyw, llofruddiaeth a dynladdiad Janet Commins, ond mae'n gwadu'r cyhuddiadau.

Dywedodd Mr Hough nad oedd yn gallu esbonio pam fod profion DNA o gorff Janet Commins yn cyfateb i'w broffil o.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug ei fod hefyd yn gwadu dweud wrth ei gyn-wraig ei fod wedi lladd rhywun unwaith.

Wrth roi tystiolaeth yn yr achos, fe ofynnodd bargyfreithiwr Mr Hough, Patrick Harrington QC: "A oedd gennych unrhyw beth i'w wneud â'i marwolaeth?"

"Na syr," atebodd.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Fe gafodd corff Janet Commins ei ddarganfod gan blant yn chwarae

Mae'r llys hefyd wedi clywed fod dyn arall, Noel Jones, eisoes wedi cyfaddef lladd Janet Commins, ac fe dreuliodd hanner ei ddedfryd o 12 mlynedd am ddynladdiad dan glo.

Nid yw erioed wedi herio'r dyfarniad, ond mae'n mynnu nad ef oedd wedi ei lladd, ac mae wedi dweud wrth yr achos bod datganiadau'n cyfaddef y drosedd wedi eu ffugio gan yr heddlu.

Pan ofynnwyd wrth Mr Hough os oedd yn adnabod Mr Jones, dywedodd "na", gan ychwanegu nad oedd chwaith yn adnabod Janet Commins.

Pan ofynnwyd wrth Mr Hough am y cyfnod pan gafodd ei holi gan yr heddlu ar ôl y farwolaeth, fe gyfaddefodd ei fod yn dwyn petrol ar y noson. Cafodd ei erlyn a'i ddirwyo am y drosedd yn ddiweddarach.

Clywodd y llys am dystiolaeth gan gyn-wraig Mr Hough, bod y diffynydd wedi dweud wrth iddo ladd rhywun.

Gwadod Mr Hough fod unrhyw sgwrs o'r fath wedi digwydd.

Yn ystod y croesholi, dywedodd Mark Heywood QC ar ran yr erlyniad: "Yn gynnar ym mis Ionawr 1976, ar dir yr oeddech yn ei adnabod yn dda iawn, aethoch ati i dreisio a llofruddio y ferch, yn gwnaethoch chi?"

"Na syr, wnes i ddim," ymatebodd.

Mae'r achos yn parhau.