Dau lanc yn gwadu llofruddiaeth siopwr yn Y Rhyl

Llys Wyddgrug
Image caption Fe fydd y ddau lanc yn wynebu achos o lofruddiaeth yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ym mis Hydref

Mae dau fachgen yn eu harddegau wedi pledio'n ddieuog i lofruddiaeth siopwr yn Y Rhyl.

Ymddangosodd y ddau lanc, un yn 15 oed a'r llall yn 16, yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Llun.

Mae'r ddau wedi eu cyhuddo o drywanu Amarjeet Singh-Bhaker i farwolaeth ar 30 Ebrill eleni.

Fe blediodd y ddau lanc, sy'n lleol i ardal Y Rhyl, yn ddieuog i gyhuddiadau yn cynnwys llofruddiaeth, anafu gyda bwriad, ac achosi anhrefn treisgar.

Mae'r ddau wedi eu cadw yn y ddalfa, ac mae disgwyl i'r achos ddechrau yn Yr Wyddgrug ym mis Hydref.

Dim wigiau

Nid oedd y barnwr na'r bargyfreithwyr yn yr achos yn gwisgo eu wigiau ddydd Llun, a hynny oherwydd oedran y diffynyddion.

Fe honnir i Mr Singh-Bhaker gael ei drywanu yn ystod digwyddiad treisgar ar Heol y Tywysog Edward yn y dref.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, ond bu farw yn ddiweddarach.

Mae pum person arall wedi eu cyhuddo o achosi anhrefn treisgar mewn cysylltiad â'r un digwyddiad.

Ni ymddangosodd y diffynyddion eraill ddydd Llun, ond roedd bargyfreithwyr yn y llys i'w cynrychioli.