Canlyniadau Dydd Mercher 9 Awst // Results for Wednesday 9 August

Holl ganlyniadau Dydd Mercher 9 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday 9 August and clips of the competitions.

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn / More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw

Canlyniadau Nos Fercher 9 Awst / Results for Wednesday evening 9 August

Y canlyniadau i gyd o weddill yr wythnos / Results round-up for the week

Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Sonia Edwards

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (Cystadleuaeth 68) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (Competition 68)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (68) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (68)

1. Elias Ackerley

Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (51) / Song from a show or musical under 19 yrs (51)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Perfformiad unigol o dan 19 oed o Sioe Gerdd (51) / Song from a show/musical under 19 yrs

1. Gwion Morris Jones

2. Myfanwy Tranmer

3. Nansi Rhys Adams

Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19-25 oed (46) / Mezzo-Soprano / Contralto / Counter-tenor solo 19-25 yrs (46)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor (46)/ Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor solo

1. Ceri Haf Roberts

2. Sara Davies

3. Morganna Warren Jones

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (95) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (95)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed (95) / Boys' Solo Step Dance under 16 yrs (95)

1. Ioan Williams

2. Morus Caradog Jones

3. Iestyn Gwyn Jones

Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (96) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed (96) / Girls' Solo Step Dance under 16 yrs (96)

1. Elen Morlais Williams

2. Cadi Glwys Davies

3. Celyn Fflur James

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

1. Celyn a Siriol

2. Mali ac Alaw

3. Gwen a Mared Williams

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth Choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32)

1. Côr Ieuenctid Môn

2. Ysgol Gerdd Ceredigion

3. Côr Hŷn Cytgan Clwyd

Unawd Tenor 19-25 oed (47) / Tenor Solo 19-26 yrs (47)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Tenor 19-25 oed (47) / Tenor Solo 19-26 yrs (47)

1. Rhydian Jenkins

2. Ryan Vaughan Davies

3. Elis Jones

Pynciau Cysylltiedig