Fy magu gan derfysgwyr

dan

Falle eich bod chi'n credu bod eich teulu chi'n od, ond darllenwch yr erthygl yma gan y digrifwr Dan Thomas a meddyliwch eto! Mae Dan yn dweud hanes anarferol ei blentyndod yn ei stand-yp diweddara' sydd ar daith ar hyn o bryd. Mae'n rhannu peth o'r hanes gyda Cymru Fyw:


Ma' fe'n troi mas bod fy nheulu i really YN weird. Pan es i'r brifysgol byddai pobol yn sôn am eu teuluoedd nhw ac yn dweud pethau fel "Oh my family is weird, they're so weird."

Wedyn bydden i'n siarad am fy mhlentyndod i a byddai pawb yn ymateb yr un fath, trwy ddweud "Mate, that is beyond weird".

Felly sylweddoles i yn lot hwyrach na phawb arall pa mor weird oedd fy magwraeth. Yn syml, roedd fy mhlentynod i yn nuts.

Magwyd fi gan derfysgwyr. Tra roedd plant eraill yn cael eu tycio mewn i'w gwelyau i gyfeiliant hwiangerddi a storïau tylwyth teg, ro'dd Mam yn fy nghadw ar ddihun tan yr oriau man gyda polemics am gyfiawnhad moesol llofruddiaeth gwleidyddol a rôl hanfodol militia arfog, cyn iddi ganu The Guns Of The IRA (mae hyn yn gwbl wir).

Rwy'n cofio cael fy nhycio mewn i'r gwely gan Mam a jyst cyn iddi adael fi dywedodd hi "Assassination for political ends is always morally justifiable ok, nos da." Roedd fy rhieni yn aelodau o'r Free Wales Army.

Image caption Dan a Phil Cooper fydd yn perfformio eu stand-yp yn Theatr Richard Burton ar 11 Gorffennaf

Pen-blwydd hapus?

Wythnos yma rwy'n perfformio sioe stand-yp yn Theatr Richard Burton yng Nghaerdydd am fagwraeth lle nad oedd cyfaddawdu yn opsiwn. 'Na'i rhoi enghraifft i chi: daeth ffrindiau draw i chwarae pan o'n i'n blentyn 9 oed.

O'n i'n chwilota trwy gwpwrddau fy rhieni a ffeindies i gwpl o bethau diddorol ac annisgwyl - dau ddryll, landmine a phapurau ysgariad fy rhieni.

Dyna sut ffeindies i mas bod Dad ddim yn "gweithio dramor". Pan dd'wedes i mai 9 oed o'n i ac o'dd ffrinidiau wedi dod draw i chwarae, roedd hynny achos mai fy mhen-blwydd i oedd e'. Dyna beth ddigwyddodd ar fy mhen-blwydd yn 9 oed.

Rwy wedi bod yn teithio'r sioe o amgylch Cymru ers tri mis yn paratoi i'r sioe gael ei ffilmio ar gyfer S4C.

Ymateb cyntaf pawb wrth glywed am y sioe yw gofyn "Nag yw sioe am gael dy fagu gan derfysgwyr yn golygu mai hwn yw'r sioe stand-yp mwyaf perthnasol a chyfoes posibl?" Wel, dyna rwy'n ei obeithio.

Dewch i'r theatr nos Fawrth i ffeindio mas.

Bydd Dan Thomas a Phil Cooper yn perfformio eu sioeau stand up yn Theatr Richard Burton, Coleg Cerdd a Drama, Caerdydd, Nos Fawrth, 11 Gorffennaf, 20:00