Camerau
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Camerau: 'Pobl y dre mo'yn nhw nôl'

11 Gorffennaf 2017 Diweddarwyd 10:05 BST

Bydd system o gamerau cylch cyfyng newydd yn cael ei gosod ym mhrif drefi Dyfed Powys, wedi i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd gyhoeddi buddsoddiad o £2m dros y tair blynedd nesaf.

Dywedodd Dafydd Llywelyn fod y camerau yn hanfodol bwysig i'r heddlu wrth iddyn nhw geisio cyflwyno'r dystiolaeth orau i lysoedd ac fel ffordd o atal troseddu yn y lle cyntaf.

Mae yna groeso i'r cyhoeddiad yn Aberystwyth. Dau berchennog busnes yn y dref yw Shumana Palit a Ceredig Davies.