Teyrnged i ddyn fu farw mewn gwrthdrawiad yn Sir Conwy

Gwrthdrawiad Cerrigydrudion Image copyright Llun Teulu

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Cerrigydrudion ddydd Sul 9 Gorffennaf.

Roedd Aidan Dominic McNicholl yn 36 oed ac yn dod o ardal Bromborough ar Lannau Mersi.

Roedd yn gyrru beic modur ar yr A5 pan fu mewn gwrthdrawiad â fan VW Transporter ar y gyffordd â ffordd y B4501 ychydig cyn 19:10.

Cafodd gyrrwr y fan, dyn 46 oed, ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n esgeulus. Mae e bellach wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

'Colled fawr ar ei ôl'

Wrth roi teyrnged i Mr McNicholl, dywedodd ei deulu: "Roedd Aidan yn fab, brawd a chariad caredig a oedd yn barod i fynd allan o'i ffordd er mwyn ei ffrindiau a'i gydweithwyr.

"Roedd ei nithoedd a'i neiaint yn dwlu arno.

"Roedd yn radiograffydd yn ysbyty Walton, ac yn aelod annatod uchel ei barch o'r tîm. Mi fydd colled fawr ar ei ôl."

Mae'r heddlu'n parhau i apelio am dystion i'r gwrthdrawiad ac yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 101.