Canfod baban newydd-anedig mewn safle bws yn Sir Conwy

Baban newyddanedig

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio wedi i faban newydd-anedig gael ei ganfod mewn safle bws yn Sir Conwy fore Mawrth.

Dywedodd yr heddlu fod y ferch fach wedi ei chanfod ger tafarn y Magpie and Stump yn Nhywyn tua 07:15.

Wedi iddi gael ei chanfod, cafodd y ferch ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd am driniaeth.

Aelod o'r cyhoedd ddaeth o hyd i'r plentyn wrth basio'r safle mewn car.


'Llygaid bach hardd'

Roedd Daniel Braxton a'i bartner yn mynd â'i ferch, Talitha, i Stoke-on-Trent yn y car pan ddywedodd Talitha ei bod wedi gweld baban mewn safle bws.

"Wrth i ni fynd ymhellach, fe gynhyrfodd hi fwy a dechrau llefain, felly fe benderfynais i droi rownd yn sydyn a mynd i weld drosta' fi'n hun", meddai.

Dywedodd fod y plentyn yno "dal gyda gwaed drosti" ac yn "las a difywyd". Galwodd y gwasanaethau brys, wnaeth gymryd 20 munud i gyrraedd.

"Roedd gen i ŵn nos yn y car ac es i 'nôl hwnnw, lapio'r babi a rwbio'i brest a'i phen. Fe anadlodd hi'n ddwfn ac agor ei llygaid bach hardd".

Image copyright Facebook
Image caption Daniel Braxton a'i bartner, Toni, ddaeth o hyd i'r plentyn yn gynnar fore Mawrth

Dywedodd Helen Douglas ar ran yr heddlu: "Rydym eisiau i'r fam wybod ei bod hi ar hyn o bryd yn cael gofal a thriniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd.

"Rydym yn poeni am iechyd mam y ferch fach ac yn apelio arni i gysylltu â mi, Helen, ar 07835 92378.

"Yn yr un modd, os ydych chi'n ffrind, perthynas neu'n gymydog i'r fam, gallwch gysylltu â mi ar yr un rhif.

"Rydym eisiau sicrhau fod y fam yn cael y gofal meddygol sydd ei angen arni."

Mae'r heddlu'n dweud y dylai unrhyw un arall sydd â gwybodaeth allai helpu'r heddlu i adnabod i fam gysylltu â nhw ar 101, gan ddefnyddio'r cyfeirnod V103529.

Image caption Mae'r ferch fach yn cael gofal ysbyty ar ôl cael ei gadael mewn arhosfan bws yn Nhywyn