Cyhoeddi rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

albwm y flwyddyn
Image caption Gwilym Bowen Rhys (chwith), Yws Gwynedd, a band Calan - rhai o'r artistiaid fydd yn cystadlu am y wobr

Bydd 10 o artistiaid yn cystadlu am wobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni, wedi i restr fer y gystadleuaeth gael ei chyhoeddi.

Yn eu plith mae Yws Gwynedd, Band Pres Llareggub, Calan, Gwilym Bowen Rhys a The Gentle Good.

Bydd Castles, Meinir Gwilym, Mr Huw, Ryland Teifi, a Bendith - prosiect rhwng Carwyn Ellis o Colorama a'r band Plu - hefyd yn cystadlu am y wobr.

Fe fydd yr enillydd yn cael ei ddewis gan reithgor o unigolion o'r diwydiant cerddoriaeth, ac yn cael ei gyhoeddi yng Nghaffi Maes B ar faes yr Eisteddfod ar 11 Awst.


Y 10 albwm ar y rhestr fer:

  • Band Pres Llareggub - Kurn
  • Bendith - Bendith
  • Calan - Solomon
  • Castles - Fforesteering
  • Gwilym Bowen Rhys - O Groth y Ddaear
  • Meinir Gwilym - Llwybrau
  • Mr Huw - Gwna dy Feddwl i Lawr
  • Ryland Teifi - Man Rhydd
  • The Gentle Good - Ruins / Adfeilion
  • Yws Gwynedd - Anrheoli

'Amrywiaeth'

"Mae'r wobr hon yn rhan bwysig o'r Eisteddfod erbyn hyn ac yn rhoi lle pwysig i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes o bob math," meddai un o drefnwyr y wobr, Guto Brychan.

"Mae bob amser yn ddiddorol gweld beth sy'n apelio at y rheithgor ac yna'r beirniaid, ac mae'r ffaith mai'r rheiny sy'n ymwneud â'r diwydiant cerddoriaeth sy'n dewis yn sicrhau hygrededd y wobr.

Image caption Sŵnami oedd enillwyr y wobr yn 2016

"Dyma'r pedwerydd tro i'r wobr gael ei chynnal ac mae'n ddiddorol edrych yn ôl a gweld yr amrywiaeth dros y blynyddoedd, nid yn unig ymhlith yr enillwyr, ond hefyd ymysg y rheiny sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ers 2014.

"Mae'n arwydd clir o ba mor amrywiol a hyfyw yw'r sîn yng Nghymru heddiw."