Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (102)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (102)

5 Awst 2017 Diweddarwyd 16:18 BST

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (102) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance for those aged 12 and over (102)

1. Rosanna Talco

2. Ffion Mai Bulkeley

3. Eurgain Sara Lloyd