Cyfarfod i drafod dyfodol papur newydd Y Dydd

Y Dydd Image copyright Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae gobaith newydd i bapur newydd Y Dydd yn ardal Dolgellau wrth i gyfarfod cyhoeddus cael ei gynnal i drafod ei ddyfodol.

Cafodd y rhifyn olaf ei gyhoeddi ddechrau Gorffennaf, ar ôl dros ganrif o adrodd hynt a helynt pobl yr ardal.

Penderfyniad y perchnogion, Tindle Newspapers, oedd dod â'r Dydd i ben, a hynny oherwydd "cyfnod anodd" i bapurau newydd yn gyffredinol.

Ond mae'r cwmni wedi dweud eu bod yn fodlon trosglwyddo'r teitl am bris bychan.

Bydd y cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn y Llyfrgell Rydd yn Nolgellau nos Fercher.

'Cryfhau'r iaith'

Dywedodd un o drefnwyr y cyfarfod, Arfon Hughes: "O'n i'n teimlo ei fod yn bwysig peidio gadael iddo ddod i ben heb fod pobl yn cael cyfle i leisio eu barn ar y posibiliadau am ddyfodol i'r papur.

"Gan ei fod o'n bapur misol ers sawl blwyddyn bellach, dwi'n rhagweld ein bod yn parhau fel yna os oes 'na ddiddordeb.

"Dwi'n meddwl bod 'na ddigon o bobl sydd â diddordeb yn y maes yma, yn awyddus iawn i gael newyddion lleol, ac yn fodlon talu a chyfrannu i gael papur bro fel hyn.

Image caption Dywedodd Arfon Hughes y byddai cadw Y Dydd yn cryfhau'r Gymraeg yn yr ardal

"Dwi'n meddwl y bydd bendant yn tynnu pawb at ei gilydd ac y bydd yr iaith Gymraeg yn cael ei chryfhau yn yr ardal."

Ychwanegodd y bydd y cyfarfod yn trafod cyhoeddi'r papur newydd ar ffurf papur bro ac ar ffurf ddigidol.

Dywedodd llefarydd ar ran Tindle Newspapers: "Yn y cyfnod anodd yma i bapurau newydd, rydyn ni wedi penderfynu na allwn ni gyhoeddi Y Dydd bellach.

"Ond, yn y gobaith na fydd y papur yn cael ei golli yn ardal Dolgellau, rydyn ni wedi cynnig gwerthu'r teitl am bris bychan i weld os oes grŵp cymunedol all gymryd rheolaeth ohono."

Pynciau Cysylltiedig