Galw'r heddlu i helynt mewn pentref yn Sir Benfro

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yr heddlu'n delio â digwyddiad Cil-maen (fideo gan y Pembrokeshire Herald)

Cafodd dros 100 o bobl eu hel ymaith gan yr heddlu ar ôl achosi "helynt sylweddol" mewn pentref yn Sir Benfro nos Fawrth.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad yng Nghwrt Gwilliam yng Nghil-maen toc wedi 21:30.

Yn ôl yr heddlu roedd pobl wedi casglu yn yr ardal ar ôl i sylwadau gael eu rhoi ar wefannau cymdeithasol.

Mae'n debyg bod pobl leol yn credu bod troseddwr yn byw yno.

Cafodd dau berson oedd mewn un tŷ eu cludo i ffwrdd gan blismyn er mwyn eu diogelwch.

Image copyright Martin Cavaney
Image caption Fe wnaeth y digwyddiad bara dros bum awr

Daeth y digwyddiad i ben ar ôl tua chwe awr wedi i'r heddlu orchymyn y dorf i wasgaru, a chafodd neb eu harestio. Bydd y gorchymyn hwnnw yn ddilys am y 48 awr nesaf.

Fe wnaeth Heddlu'r De a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd gynorthwyo'r swyddogion.

Fore Mercher dywedodd yr heddlu bod angen i bobl fod yn ofalus beth mae'n nhw'n ei rannu neu'n ei ddweud ar wefannau cymdeithasol, ac yn rhybuddio y gallai'r gweithredoedd yna arwain at ymchwiliad heddlu.

Image copyright Martin Cavaney
Image caption Fe gasglodd dros 100 o bobl ar y strydoedd yng Nghwrt Gwilliam yng Nghil-maen ar nos Fawrth

'Cymuned glós'

Dywedodd y cynghorydd Pearl Llewellyn, sydd yn cynrychioli ward Cil-maen, ei bod hi'n ymwybodol o'r helynt ac wedi siarad â'r heddlu fore Mercher.

"Rydw i'n mynd i ffonio'r swyddfa dai a rhoi gwybod iddyn nhw - fe wnâi siarad gyda nhw yn y bore," meddai.

"Fe wna' i ddarganfod a ydyn nhw'n mynd lawr i'r ardal - doeddwn i ddim yn gwybod unrhyw beth am hyn nes i mi ei weld ar y cyfryngau cymdeithasol.

"Dwi wedi siarad â'r heddlu. Mae'n gymuned glós yn fan hyn."

Fe gadarnhaodd Heddlu Dyfed Powys eu bod nhw yn gweithio gyda swyddogion tai Cyngor Sir Benfro, ac y byddan nhw'n trafod pryderon a gafodd eu codi yn ystod y digwyddiad gyda'r swyddogion rheiny.

Image copyright Martin Cavaney

Straeon perthnasol