'Etholiad yn effeithio ar brisiau tai' yng Nghymru

Tai Image copyright Getty Images

Mae'r cynnydd mewn prisiau tai yng Nghymru wedi arafu, yn ôl ffigyrau diweddaraf gan gymdeithas adeiladu Principality.

Mae'r ffigyrau chwarterol yn dangos fod cynnydd o 0.8% wedi bod mewn prisiau - neu £1,375 - yn y flwyddyn ddiwethaf.

Dyma'r cynnydd lleiaf ers mis Awst 2013.

Dywedodd Principality fod hyn yn arwydd bod y farchnad yn arafu, ond maen nhw'n rhybuddio pobl i beidio â darllen gormod mewn i'r canlyniad.

Maen nhw'n credu y gallai'r etholiad cyffredinol fod yn ffactor, yn enwedig yn dilyn y canlyniad agos.

'Marchnad gystadleuol'

Mae cyfartaledd pris tŷ yng Nghymru bellach yn £171,720.

Yn Sir Benfro gwelwyd y cynnydd blynyddol mwyaf - 10.1% - gyda'r pris cyfartalog bellach yn £191,951. Yn Sir y Fflint gwelwyd y cwymp mwyaf, 4.1%, gyda'r pris bellach yn £172,645.

Ym Mlaenau Gwent mae'r tai rhataf ar gyfartaledd, sef £96,197, ond mae'r prisiau wedi cynyddu yno dros y ddau chwarter a'r flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd prif swyddog cyllid Principality, Tom Denman: "Mae'r farchnad dai yn dueddol o weld agwedd ofalus pan oedd dyfodol yr economi yn ansicr.

"Fe allwn felly ddisgwyl gweld amrywiaeth pellach o ran gwerthiant a phrisiau tai. Mae cyfraddau morgeisi yn parhau yn isel ac mae'r farchnad yn gystadleuol i'r rhai sy'n penderfynu prynu tŷ."