Diddymu achos troseddol yn erbyn blogiwr o Sir Gâr

Jacqui Thompson
Image caption Mae'n rhaid i Jacqui Thompson dalu £250 y mis i Mark James nes 2026

Mae achos troseddol yn erbyn blogiwr a wnaeth ddechrau ymgyrch o "aflonyddu ac enllib" yn erbyn prif weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi'i ddiddymu.

Cafodd Jacqui Thompson ei harestio yn 2011 am ffilmio cyfarfodydd y cyngor, cyn iddi ddwyn achos o enllib yn erbyn y prif weithredwr Mark James.

Fe wnaeth Mr James ddwyn achos yn erbyn Ms Thompson yn dilyn sylwadau ar ei blog ac fe dderbyniodd £25,000 o iawndal.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) bod Ms Thompson wedi'i chyhuddo o aflonyddu ond bod penderfyniad wedi'i gymryd i ddod â'r achos yn ei herbyn i ben.

'Balch'

Yn ymateb i'r newyddion, dywedodd Ms Thompson, o Lanwrda, ei bod yn "falch" o'r newyddion a'i bod wedi bod yn pryderu am yr achos llys oedd fod i ddechrau ddydd Iau.

Dywedodd llefarydd ar ran y CPS: "Yn dilyn adolygiad, doedd erlynwyr ddim yn fodlon bod cyfle gwirioneddol i gael euogfarn oherwydd diffyg tystiolaeth, felly daeth y penderfyniad i ddod â'r achos i ben."

Image caption Roedd y cyngor wedi talu dros £35,000 mewn costau cyfreithiol ar ran Mark James

Daeth Ms Thompson yn rhan o ffrae gyfreithiol ar ôl iddi wrthod stopio ffilmio cyfarfod o'r cyngor ar gyfer ei blog, oedd yn feirniadol o'r awdurdod.

Fe wnaeth Ms Thompson ddwyn achos yn erbyn Mr James ond fe wnaeth ef ddwyn achos preifat yn ei herbyn hithau hefyd.

Yn 2016, fe wnaeth yr Uchel Lys ddyfarnu bod Ms Thompson wedi dechrau ymgyrch o "aflonyddu, enllib a bygwth" yn erbyn Mr James a gorfodwyd iddi dalu £250 y mis iddo dros gyfnod o 10 mlynedd.

Talu costau cyfreithiol

Fe wnaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin dalu costau cyfreithiol Mr James, ac yn ddiweddarach fe benderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru bod hynny'n anghyfreithlon.

Bellach mae'r cyngor yn ceisio cael Ms Thompson i dalu £190,393 iddyn nhw mewn costau cyfreithiol.

Fe wnaeth y cyngor wrthod gwneud sylw ynglŷn â'r datblygiadau diweddaraf yn yr achos, ac fe ddywedon nhw mai mater preifat i Mr James ydoedd.

Mae Mr James wedi cael cais am ymateb.

Straeon perthnasol