Aer cynnes i Sir Fôn

ynys mon
Image caption Yr olygfa o Oleudy Ynys Lawd, Ynys Môn yn edrych tuag at Iwerddon

Ar 22 Gorffennaf 1817 fe gyflawnodd Windham Sadler gamp go arbennig gan deithio mewn balŵn aer cynnes o Iwerddon i Gymru.

Dechreuodd y gŵr ifanc o Lundain ar ei daith ym Marics Potrobello yn Nulyn gan ddringo i uchder mawr er mwyn dal gwynt gorllewinol cryf. Fe gododd y gwynt yn ddigon cryf iddo fedru croesi Môr Iwerddon.

Wrth groesi'r Môr Iwerddon fe sgwennodd: " Nes i fwynhau gweld glannau Iwerddon a Chymru gyferbyn â'i gilydd, a hefyd holl arwynebedd Ynys Manaw."

Ond, saith mlynedd ar ôl ei hediad llwyddiannus daeth diwedd ar ei anturiaethau.

Ar 29 Medi 1824, er iddo esgyn i'r awyr yn llwyddiannus uwchben Bolton yn Sir Caerhirfryn, cafodd Windham Sadler ei daflu o'r fasged wrth geisio glanio ar gyrion Blackburn.

Bu farw o'i anafiadau y diwrnod wedyn yn 27 oed. Arloeswr o flaen ei amser.