Heddlu'n parhau i chwilio am fam babi newydd-anedig

Baban newyddanedig

Mae'r chwilio yn parhau am fam babi newydd-anedig a gafodd ei darganfod mewn arhosfan fysiau yn Nhywyn, Conwy.

Cafodd y ferch fach ei chanfod ger tafarn y Magpie and Stump yn y dref tua 07:15 fore Mawrth.

Aelod o'r cyhoedd ddaeth o hyd i'r plentyn wrth basio'r safle mewn car.

Wedi iddi gael ei chanfod, cafodd y ferch ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd am driniaeth.

Fe gadarnhaodd Heddlu'r Gogledd eu bod nhw'n parhau i chwilio am y fam.

Yn y cyfamser dywedodd Cyngor Conwy bod gorchymyn gofal dros dro wedi cael ei roi i'r awdurdod, sydd nawr yn gyfrifol amdani.

Straeon perthnasol