Llofruddiaeth Y Fflint: Rheithgor yn ystyried dyfarniad

Stephen Hough Image copyright Andrew Price
Image caption Mae Stephen Hough (dde) yn gwadu treisio a llofruddio Janet Commins

Mae'r rheithgor yn achos y dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio Janet Commins yn Y Fflint yn 1976 wedi dechrau ystyried eu dyfarniad.

Mae Stephen Hough, 58, wedi ei gyhuddo o dreisio, ymosodiad rhyw, llofruddiaeth a dynladdiad y ferch 15 oed, ond mae'n gwadu'r cyhuddiadau.

Yn ystod yr achos, sydd wedi para pythefnos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, clywodd y rheithgor fod dyn arall, Noel Jones, eisoes wedi cyfaddef lladd Janet Commins, ac fe dreuliodd hanner ei ddedfryd o 12 mlynedd am ddynladdiad dan glo.

Nid yw erioed wedi herio'r dyfarniad, ond mae'n mynnu nad ef oedd wedi ei lladd, ac mae wedi dweud wrth yr achos bod datganiadau'n cyfaddef y drosedd wedi eu ffugio gan yr heddlu.

Wrth grynhoi'r achos ar brynhawn Mercher, dywedodd y Barnwr Clive Lewis nad ydy'r ddau ddyn yn gallu bod yn gyfrifol am lofruddio'r ferch ysgol.

Dywedodd bod angen iddyn nhw fod yn sicr "bod yr erlyniad wedi profi i chi nad Noel Jones a'i lladdodd", os yn dyfarnu bod Stephen Hough yn euog.

"Os ydych chi'n credu, neu yn amau, mai Noel Jones a lofruddiodd Janet Commins, yna gallwch chi ddim a chael Stephen Hough yn euog o'r drosedd", meddai.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Fe gafodd corff Janet Commins ei ddarganfod gan blant yn chwarae

Yn gynharach dydd Mercher dywedodd Mark Haywood QC ar ran yr erlyniad y gallai'r rheithgor fod yn sicr fod Stephen Hough yn euog o'r drosedd.

Wrth grynhoi achos yr erlyniad, dywedodd fod Noel Jones wedi bod yn "gocyn hitio" hawdd i'r heddlu yn y 70au, a'u bod nhw wedi eu hargyhoeddi eu bod nhw wedi "cael y dyn iawn".

Fe dreuliodd Noel Jones chwe mlynedd yn y carchar ar ôl cyfaddef ei dynladdiad, ond dywedodd ei fargyfreithiwr bod tystiolaeth nawr yn dangos fod yna anghysonderau yn ei gyfaddefiad.

Cyfaddef lladd

Dywedodd Mark Haywood QC fod Stephen Hough wedi cyfaddef wrth ei gyn-wraig ei fod e wedi lladd rhywun.

"Y realiti ydy mai y dyn oedd wedi gadael ei sberm ar y corff oedd y dyn a laddodd Janet Commins, a'i fod e wedi cyfaddef ar ddamwain wrth ei wraig yn ystod munud wan", meddai.

Wrth amddiffyn Mr Hough, dywedodd Patrick Harrington QC fod hwn yn achos anghyffredin, ac y gallai fod yn unigryw hefyd.

Gofynnodd wrth y rheithgor a fydden nhw'n gallu dweud yn gwbl sicr nad oedd gan Noel Jones ran yn y farwolaeth?

"Roedd Mr Jones eisioes wedi cyfaddef wrth gyn-gariad iddo fe ei fod wedi lladd Janet Commins, ac yna wrth yr heddlu", meddai Mr Harrington.

Ychwanegodd fod y "ffordd y cafodd DNA sy'n cysylltu Stephen Hough â'r drosedd ei storio yn llanast llwyr".

Mae Stephen Hough yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

Straeon perthnasol