Rhybudd i rieni wedi i dri arall ddal y frech goch

Brechu Image copyright Getty Images
Image caption Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud bod yr achos yn tanlinellu pwysigrwydd brechiadau

Mae'r awdurdodau wedi rhybuddio rhieni aeth â'u plant i adran frys ysbyty yng Nghasnewydd y gallan nhw fod wedi dal y frech goch.

Daw wedi i ddau blentyn fynd yn sâl ar ôl dal y salwch gan glaf arall yn Ysbyty Brenhinol Gwent ar 14 Mehefin.

Mae'r ddau achos yma - ynghyd ag un achos newydd arall - yn golygu bod wyth person wedi dal y frech yn yr ardal yn ddiweddar.

Yn gynharach yn y mis, daeth cadarnhad bod pedwar sydd â chysylltiadau ag ysgol uwchradd yn y ddinas wedi'u taro'n wael.

Gall symptomau'r frech goch gynnwys:

  • Symptomau tebyg i annwyd fel tisian a pheswch;
  • Tymheredd uchel;
  • Smotiau bach golau y tu mewn i'r bochau;
  • Brech coch-frown ar y corff.

Ffynhonnell:Y Gwasanaeth Iechyd

Dywedodd Dr Rhianwen Stiff o Iechyd Cyhoeddus Cymru mai plant oedd yn rhy ifanc i gael eu brechu oedd y tri achos diweddara'.

Ond dywedodd bod "hynny'n dangos pa mor bwysig yw hi fod pobl sy'n gymwys am frechiad yn cael eu brechu".

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd y dylai rhieni ffonio meddygfeydd neu ysbytai o flaen llaw os ydyn nhw'n bwriadu mynd â'u plant yno.

Pynciau Cysylltiedig