Cwmni trenau i greu 300 o swyddi yng Nghasnewydd

canolfan ragoriaeth trenau Image copyright Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)

Bydd 300 o swyddi yn cael eu creu yng Nghasnewydd wedi i gwmni o Sbaen ddewis safle ar gyrion y ddinas i gynhyrchu cerbydau rheilffordd.

Bwriad Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) - gyda help grant gan Lywodraeth Cymru - yw buddsoddi £30m er mwyn datblygu canolfan ragoriaeth ym Mharc Busnes Celtaidd y ddinas.

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y datblygiad "yn ddatganiad mawr o ffydd yn ein diwydiant gweithgynhyrchu".

Ym mhapur newydd Sbaenaidd El Pais, croesawodd y Prif Weinidog Theresa May y cyhoeddiad, gan ddweud ei fod yn parhau'r berthynas fusnes glos rhwng Sbaen a'r DU.

Cafodd dros 100 o leoliadau drwy wledydd y DU eu hystyried gan CAF, ac mae BBC Cymru'n deall fod Llywodraeth Cymru wedi darparu grant o £3m i ddenu'r cwmni i Gasnewydd.

Mae CAF eisoes yn gwerthu cerbydau trenau i'r DU o'i ffatrioedd yn Sbaen, gan gynnwys tramiau ar gyfer system dramiau Caeredin a'r Metro yng nghanolbarth Lloegr.

Image copyright Google
Image caption Bydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu ger gwaith dur Llanwern

Bydd y ganolfan newydd yng Nghasnewydd yn cyflogi 200 pan fydd yn agor yn hydref 2018, ac yn cynyddu i 300 erbyn 2019.

Bydd gweithwyr yno'n cynhyrchu amrywiaeth o gerbydau, gan gynnwys cerbydau diesel a thrydan, tramiau a threnau cyflym.

Yn ogystal â systemau Caeredin a chanolbarth Lloegr, mae CAF yn gobeithio ennill rhagor o gytundebau gyda system trenau danddaearol Llundain, a chynllun High Speed 2 ymysg eraill.

'Hwb aruthrol'

Dywedodd Llywodraeth Cymru mai hon fydd y ganolfan gyntaf o'i bath yng Nghymru.

"Mae'r cyhoeddiad heddiw yn bluen fawr yng nghap Cymru", medd Carwyn Jones, "ac yn ddatganiad mawr o ffydd yn ein diwydiant gweithgynhyrchu.

"Unwaith eto, rydym yn cystadlu ag eraill ar lwyfan y byd ac wedi llwyddo gan ddenu buddsoddiad arwyddocaol i Gymru.

"Mae'r buddsoddiad o £30m yn hwb aruthrol i'r economi a gobeithio, yn sbardun i dwf ein sector rheilffyrdd gan greu cannoedd o swyddi crefftus a bras."

Dywedodd Richard Garner, Cyfarwyddwr CAF yn y DU: "Bydd hyblygrwydd yn y ffatri'n caniatáu i ni ymateb i ofynion ein cwsmeriaid cyfredol a chwmniau newydd.

"Mae CAF yn hen law ar gyflenwi'r farchnad Brydeinig ac mae gennym nawr sail economaidd gadarn ar gyfer cynyddu ôl ein troed ymhellach yn y DU.

"Bydd sefydlu'r cyfleuster hwn yn helpu i wireddu dyhead tymor hir CAF i reoli marchnad y DU am flynyddoedd mawr i ddod."

Pynciau Cysylltiedig