Wimbledon: Muguruza, Mathew a Maes Garmon

Mathew James
Image caption Eleni yw'r ail flwyddyn i Mathew James weithio â sêr y gamp yn Wimbledon

Yn saith oed fe gydiodd Mathew James mewn raced tenis am y tro cyntaf.

Ar gyrtiau Ysgol Maes Garmon yn Yr Wyddgrug a'r clwb lleol, aeth ati i geisio meistroli'r gamp - yn ymroi i geisio cyrraedd y brig. Ei olygon ar Wimbledon, i gystadlu â'r goreuon.

Bron i 20 mlynedd yn ddiweddarach yn SW19 mae'r freuddwyd honno wedi ei gwireddu.

Mae'r gŵr 26 oed, o Wrecsam yn wreiddiol, wedi bod yn rhannu cwrt â rhai o gewri'r gamp - yn eu plith, Novak Djokovic a Garbine Muguruza, enillydd ffeinal y merched ddydd Sadwrn.

Mae'r cyfan yn wobr am ei waith caled.

'Dyheu am y wefr'

Ei rôl? Ymarfer gyda'i arwyr. Taro pêl yn eu herbyn - 'nôl a 'mlaen. Eu cynhesu nhw, cyn iddyn nhw gamu ar y cwrt i wynebu unrhyw wrthwynebydd.

Mae'r gwaith yn amrywio, meddai, yn dibynnu ar bwy sydd yr ochr arall i'r rhwyd. Mae rhai am ganolbwyntio ar un agwedd o'u gêm yn benodol, eraill yn eich gosod mewn cornel a'ch peledu a pheli!

Image caption Garbine Muguruza yn ennill ffeinal y merched mewn dwy set 7-5, 6-0

Naw mlynedd yn ôl fe gafodd Mathew wahoddiad i chwarae ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Wimbledon.

Yn groes i'r disgwyl cafodd fuddugoliaeth yn y rownd gyntaf, a'r Cymro wedyn yn dyheu am y wefr eto ... ac eto.

Ond daeth anaf i'w blagio - ei glun yn giami. Fe wnaeth Mathew benderfynu rhoi'r raced yn y to, a throi ei law at hyfforddi yn hytrach na chyrraedd y brig ei hun.

Bellach mae'n gwneud hynny yn Ysgol Fonedd Millfied yn Llundain, ac er bod y gwaith yno yn galw, mae wedi gorfod aros yn Wimbledon yn hwy na'r disgwyl.

Mae ambell i seren yn ofergoelus. Dydyn nhw ddim am newid, yn enwedig pan yn llwyddo.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae Novak Djokovic yn un arall fu'n gweithio â Mathew yn Wimbledon eleni

Yn eu plith mae Garbine Muguruza. Ddydd Sadwrn y Sbaenes oedd enillydd ffeinal y merched ac wrth ei hochr yn y rownd derfynol roedd Mathew.

Mae bellach yn rhan o'r tîm, yn gwylio pob un gornest gyda hyfforddwraig Muguruza, Conchinta Martinez - ei hun yn gyn-bencampwr yma.

Mae'n gwneud hynny mewn coch - i Sbaen yn hytrach na Chymru y tro hwn.

Mae'r cyrtiau tenis yn Ysgol Maes Garmon lle bu Mathew James unwaith yn ceisio meistroli'r gamp bellach wedi eu troi'n faes parcio.

Y cwrt canol ac nid Maes Garmon oedd ar ei feddwl ddydd Sadwrn a gweld Muguruza yn gwireddu breuddwyd wrth godi tlws Wimbledon.

Pynciau Cysylltiedig