Cylchffordd Cymru: Cyhuddo Carwyn Jones o 'gamarwain'

Cylchffordd Cymru Image copyright Cylchffordd Cymru

Mae'r prif weinidog wedi cael ei gyhuddo o "gamarwain" y Cynulliad mewn datganiad am Gylchffordd Cymru.

Dywedodd Carwyn Jones wrth ACau fod y cwmni oedd yn gyfrifol am y cynllun wedi derbyn y byddai cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn effeithio ar wariant gweinidogion mewn meysydd eraill.

Ond mae Cwmni Datblygu Blaenau'r Cymoedd (HoVDC) wedi dweud wrth BBC Cymru fod datganiad y prif weinidog yn "anghywir".

Fis diwethaf fe benderfynodd Llywodraeth Cymru i beidio â gwarantu £210m o gyllid y trac rasio, gan ddweud y byddai hynny wedi cael effaith ar rannau eraill o'i chyllideb.

'Anghytuno'

Yn ystod sesiwn Holi'r Prif Weinidog, dywedodd Mr Jones fod HoVDC wedi derbyn y byddai unrhyw gyllid oedd yn cael ei warantu yn gorfod cael ei ddangos yng nghyfrifon y llywodraeth.

Roedd y prif weinidog eisoes wedi dweud y byddai hynny'n golygu fod yn rhaid i'w lywodraeth "golli £373m o gyllid cyfalaf, a bydden ni'n gorfod canfod £173m ohono yn y flwyddyn ariannol yma".

"Fe wnaethon ni esbonio i'r cwmni beth oedd y problemau, ac fe wnaethon nhw dderbyn hynny," meddai Mr Jones mewn ymateb i gwestiynau gan arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

"Yn amlwg d'yn nhw heb siarad gyda hi, oherwydd roedd y cwmni'n derbyn y byddai'r arian ar y llyfrau a'r risg roedd hynny'n peri i ni - wnaethon nhw ddim dadlau â hynny.

"Rydw i'n awgrymu efallai y dylai hi siarad â'r cwmni er mwyn holi eu barn ar hyn."

Image copyright Cylchffordd Cymru
Image caption Byddai prosiect Cylchffordd Cymru yn costio £430m

Dywedodd HoVDC eu bod wedi cael clywed am resymau'r llywodraeth dros wrthod y cyllid dridiau wedi'r cyfarfod cabinet i benderfynu - ond maen nhw wedi herio disgrifiad y prif weinidog o'u cyfarfod.

"Fe wnaethon ni ei gwneud hi'n glir nad oedden ni'n cytuno gyda'i asesiad. Yn amlwg mae'r datganiad yn anghywir," meddai Martin Whitaker, prif weithredwr HoVDC.

"Digwyddodd y cyfarfod mae'r prif weinidog yn cyfeirio ato ar ôl i'r cabinet wneud y penderfyniad, ac mae hynny'n awgrymu y dylai dyfodol y prosiect o leiaf fod wedi cael ei drafod o flaen llaw, neu ohirio'r cyfarfod cabinet er mwyn caniatáu trafodaethau â'r datblygwyr."

'Mater difrifol'

Yn sgil sylwadau'r prif weinidog yn y siambr mae AS Plaid Cymru, Adam Price nawr wedi ysgrifennu at Mr Jones a'r Llywydd yn dweud fod hyn yn "fater difrifol iawn" ac y dylai gywiro ei sylwadau "mor fuan â phosib".

Roedd Mr Price yn un o'r ACau oedd fwyaf llafar ei gefnogaeth tuag at ddatblygiad Cylchffordd Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn y cyfarfod gyda Chylchffordd Cymru fe wnaeth ein swyddogion esbonio wrth y cwmni y byddai eu prosiect nhw'n debygol o gael ei ystyried fel un fyddai ar y cyfrifon, yn unol â chanllawiau'r Swyddfa Ystadegau a'r Trysorlys.

"Er nad oedd y cwmni o reidrwydd wedi cytuno â'r penderfyniad, fe wnaethon nhw dderbyn y sail gafodd y penderfyniad ei wneud."

Straeon perthnasol