Gadael grŵp Plaid Cymru i ymuno â chabinet Cyngor Conwy

garfild Image copyright PCYDDS

Mae un o gynghorwyr Cyngor Conwy wedi ymddiswyddo chwip Plaid Cymru er mwyn derbyn swydd y portffolio addysg ar gabinet y cyngor.

Mae Garffild Lloyd Lewis hefyd yn gadael ei swydd fel un o uwch swyddogion S4C er mwyn derbyn y swydd.

Bydd yn gadael y sianel pan fydd ei gytundeb presennol yn dod i ben ym mis Tachwedd eleni.

Cafodd ei ethol yn gynghorydd Plaid Cymru ar gyfer ward Llangernyw ym mis Mai.

'Ymddiswyddo'r chwip'

Bydd Mr Lewis yn gorfod ymddiswyddo chwip Plaid Cymru ar y cyngor gan nad yw'r blaid yn caniatáu i'w cynghorwyr ffurfio cabinet gyda chynghorwyr y Ceidwadwyr.

Yn ystod mis Mehefin cyhoeddodd Gareth Jones y bydd yn arwain Cyngor Conwy fel aelod annibynnol ar ôl iddo ffurfio cabinet yn cynnwys aelodau Ceidwadol.

Cafodd hynny ei wrthod gan bwyllgor gwaith Plaid Cymru.

Mr Lewis yw'r trydydd aelod o Blaid Cymru i beidio eistedd fel cynghorydd y blaid ar y cyngor, wedi i Mr Jones a Liz Roberts wneud yr un peth.

Mae'r tri yn dal yn aelodau Plaid Cymru, ond dydyn nhw ddim yn ei chynrychioli ar y cyngor.

'Sialensiau sylweddol'

Mewn datganiad dywedodd Mr Lewis: "Yn ddi os fe fydd y maes addysg yn wynebu sialensiau sylweddol dros y blynyddoedd nesaf ond edrychaf ymlaen at weithio gyda swyddogion y cyngor a staff ein hysgolion i sicrhau bod ein plant a phobl ifanc yn cael y cyfle a chymorth i baratoi eu hunain ar gyfer gwaith a bywyd yn y Gymru fodern a thu hwnt.

"Dwi'n credu y bydd fy nghefndir a fy mhrofiad dros y blynyddoedd diweddar yn fy ngalluogi i wneud cyfraniad i waith y Cabinet a'r Cyngor yn gyffredinol, tra ar yr un pryd yn gwasanaethu a chynrychioli Plaid Cymru a fy etholwyr yn ward Llangernyw."

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Mae Plaid Cymru yn ymwybodol o benderfyniad y cynghorydd Garffild Lloyd Lewis i ymddiswyddo ei chwip Grŵp Plaid Cymru er mwyn ymuno gyda Chabinet Cyngor Conwy. Nid oes gennym sylw pellach."

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones: "Mae Garffild wedi bod yn arwain y prosiect i ddatblygu Canolfan S4C Yr Egin o'r diwrnod cyntaf, a nawr gyda'r adeilad ar ei draed a llawer o'r gwaith prosiect wedi ei gwblhau, hoffwn ddiolch iddo am ei gyfraniad a dymuno'r gorau wrth iddo ymgymryd â swydd a chyfrifoldebau newydd gyda Chyngor Conwy."

Pynciau Cysylltiedig