Dyn yn euog o ddynladdiad a threisio merch ysgol yn 1976

Janet Commins Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cafodd corff Janet Commins ei ddarganfod pedwar diwrnod wedi iddi fynd ar goll

Mae dyn wedi ei gael yn euog o dreisio ac o ddynladdiad merch ysgol 15 oed yn Y Fflint yn 1976.

Cafodd corff Janet Commins ei ddarganfod gan blant ar gae ysgol yn y dref wedi iddi fynd ar goll ar 7 Ionawr y flwyddyn honno.

Roedd Stephen Hough, 58 oed o'r dref, yn gwadu cyhuddiad o'i llofruddio, ac fe'i cafwyd yn ddieuog o hynny gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau.

Ond barn y rheithgor oedd ei fod yn euog o ddynladdiad yn ogystal â chyhuddiadau o dreisio.

Aeth Janet ar goll ar ôl gadael ei thŷ i fynd i nofio, ac mae dyn arall eisoes wedi treulio chwe blynedd dan glo am ei dynladdiad.

Fe wnaeth Noel Jones, oedd yn 18 oed ar y pryd, gyfaddef ei lladd a bu yn y carchar am hanner ei ddedfryd o 12 mlynedd.

Image copyright Andrew Price
Image caption Cafwyd Stephen Hough (dde) yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Ond dywedodd wrth y rheithgor yn yr achos yma ei fod wedi cael ei wneud yn "fwch dihangol" gan yr heddlu am ei fod yn sipsi oedd prin yn gallu darllen ac ysgrifennu.

Clywodd y llys bod Janet wedi ei lladd yn ystod ymosodiad rhyw, a bod ei chorff wedi cael ei symud yn ddiweddarach i'r man ble cafodd ei ddarganfod.

Dywedodd Mark Heywood ar ran yr erlyniad bod y ferch wedi marw o ganlyniad i gael ei thagu yn ystod yr ymosodiad rhyw.

Roedd DNA oedd yn cyd-fynd ag un Hough wedi ei ddarganfod ar samplau oedd wedi'u cadw o'r safle be gafodd y corff ei ddarganfod.

Clywodd y rheithgor fod y DNA "biliwn gwaith" yn fwy tebygol o fod yn sampl gan Hough nac unrhyw berson arall.

Fe fydd Hough yn cael ei ddedfrydu ar ddyddiad i'w bennu.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Roedd Anne Dunne yn byw yn Y Fflint gyda'i tri o blant yn y 1970au