Protest tu allan i swyddfa heddlu wedi helynt Cil-maen

Gwilliam Court, Monkton Image copyright Martin Cavaney
Image caption Fe wnaeth y digwyddiad nos Fawrth bara chwe awr

Mae trigolion o Gil-maen yn Sir Benfro wedi bod yn protestio y tu allan i swyddfa heddlu ddydd Iau.

Daw hynny ddeuddydd wedi i swyddogion gael eu galw i "helynt sylweddol" wnaeth bara chwe awr, oherwydd bod pobl leol yn credu fod troseddwr yn byw yn y pentref.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Ian John o Heddlu Dyfed Powys wrth y protestwyr, rhai ohonynt yn cario baneri mawr, nad oedd yn gallu mynd i fanylion am yr achos.

Ddydd Mercher roedd grŵp o brotestwyr wedi mynd i swyddfeydd y cyngor yn Noc Penfro i leisio'u pryderon.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yr heddlu'n delio â digwyddiad Cil-maen (fideo gan y Pembrokeshire Herald)

Mae disgwyl i swyddogion y cyngor gynnal trafodaethau ddydd Iau er mwyn canfod ffordd o ddatrys y sefyllfa.

Dechreuodd y problemau gyda'r digwyddiad yng Nghil-maen nos Fawrth am tua 21:30, wnaeth bara nes 03:30 fore Mercher.

Bu protestwyr yn gwrthdystio drwy'r nos, gan weiddi a rhoi biniau ar dân yn Gwilliam Court, a bu'n rhaid i Heddlu Dyfed Powys alw am gymorth gan Heddlu'r De.

Cafodd dau berson eu cludo o dŷ yng Nghil-maen cyn i'r protestio ddod i ben.

'Gadewch bethau i'r heddlu'

Yn dilyn y protestio ddydd Iau dywedodd yr Uwch Arolygydd John: "Rwy'n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth neu bryderon am ymddygiad unigolion yn eu cymuned i roi gwybod i'r heddlu a gadael i ni ymdrin â'r mater.

"Rydyn ni'n cydnabod cryfder teimladau pobl Cil-maen, ac rydyn ni'n gweithio'n galed fel eich heddlu lleol i gyflawni ein dyletswydd a sicrhau bod holl aelodau'n cymuned yn ddiogel.

"Os gwelwch chi'n dda, peidiwch â chymryd rhan mewn unrhyw weithredoedd anghyfreithlon neu gymryd materion i'ch dwylo'ch hun.

"Pan mae unrhyw dramgwyddau troseddol yn cael eu cyflawni, byddwn ni'n cymryd camau gweithredu priodol."