Carcharu is-iarll am neges hiliol yn bygwth ymgyrchydd

Rhodri Colwyn Philipps Image copyright PA

Mae aristocrat wedi ei garcharu am 12 wythnos ar ôl i lys ei gael yn euog o bostio negeseuon hiliol a bygythiol ar wefan Facebook.

Roedd Rhodri Colwyn Philipps, 4ydd Is-Iarll Tyddewi wedi cyhoeddi neges yn cynnig £5,000 i unrhyw un oedd yn fodlon rhedeg dros yr ymgyrchydd gwrth-Brexit, Gina Miller, gafodd ei galw'n "fewnfudwr cenhedlaeth gyntaf trafferthus".

Daeth ei sylwadau yn fuan wedi achos yn yr Uchel Lys, wedi'i arwain gan Ms Miller, oedd wedi dyfarnu bod yn rhaid cael caniatâd gan y senedd cyn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd y barnwr Emma Arburthnot yn Llys Ynadon Westminster fod yr Arglwydd Tyddewi yn casáu unrhyw un oedd â barn wahanol iddo neu oedd "wedi cyrraedd y wlad yn ddiweddar".

'Casineb'

Yn ei sylwadau roedd Philipps, 50 o Lundain, hefyd wedi dweud fod pobl fel Ms Miller, 52, yn "meddwl eu bod nhw'n gwybod yn well na phobl y wlad hon" ac y dylid anfon mewnfudwyr nôl i'w "jynglau drewllyd".

Fe wnaeth hefyd bostio neges wahanol, am stori mewnfudwr o Luton oedd wedi bod mewn ffrae dros dŷ, yn awgrymu y dylai'r dyn gael ei "gerfio i ddarnau".

Dywedodd y barnwr: "Rydych chi'n dangos eich casineb wrth gyfeirio bygythiadau treisgar yn gyhoeddus tuag at eraill, sydd yn drosedd gyfreithiol yn y gymdeithas aml hil rydyn ni'n ddigon ffodus i fod yn byw ynddi."

Dywedodd cyfreithiwr Philipps, Sabrina Felix cyn y ddedfryd ei fod yn deall fod ei negeseuon wedi "cael effaith" ar y bobl dan sylw a'i fod yn gobeithio eu bod yn derbyn "ei ymddiheuriad diffuant".