Beiciwr wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ger Machynlleth

heddlu

Mae beiciwr modur wedi marw bron i wythnos ar ôl iddo fod mewn gwrthdrawiad ar ffordd ger Machynlleth.

Bu farw'r dyn, oedd yn 50 oed ac o ardal Swydd Gaerhirfryn, fore Gwener yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ychydig cyn 13:20 ddydd Sadwrn, 9 Gorffennaf ar ffordd yr A487 ym Mhantperthog.

Cafodd y beiciwr modur ei gludo i'r ysbyty yn Abertawe gan ambiwlans awyr.

Dywedodd PC Rhys Williams o Uned Plismona'r Ffyrdd: "Yn anffodus, gallwn gadarnhau bod y dyn wedi marw yn gynharach y bore 'ma, ac mae ein meddyliau gyda'i deulu.

"Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r gwrthdrawiad, ac rydym yn apelio ar unrhyw dystion i gysylltu â ni."