Amddiffyn rôl Cyngor Celf wedi adolygiad Llenyddiaeth Cymru

Phil George
Image caption Mae Phil George wedi amddiffyn gwaith Cyngor Celfyddydau Cymru o oruchwylio Llenyddiaeth Cymru

Mae pennaeth Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi amddiffyn corff dan ei reolaeth sydd wedi ei feirniadu'n hallt gan adolygiad diweddar.

Dywedodd cadeirydd CCC bod adolygiad o waith Llenyddiaeth Cymru gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru yn "siomedig tu hwnt".

Fe wnaeth yr adolygiad argymhell tynnu nifer o gyfrifoldebau gan Lenyddiaeth Cymru, a'u trosglwyddo i'r Cyngor Llyfrau.

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor Llyfrau yn canolbwyntio ar ddosbarthu llyfrau a grantiau i gyhoeddwyr.

Mae cadeirydd Llenyddiaeth Cymru yn dweud eu bod wedi'u "cythruddo" gan yr adolygiad.

Image caption Nid oedd Ken Skates am wneud cyfweliad tra bod y llywodraeth yn ystyried yr adolygiad

Cafodd CCC eu beirniadu gan yr adolygiad am fethu a goruchwylio gwaith Llenyddiaeth Cymru yn ddigonol, er i'r cyngor roi cymhorthdal o dros £700,000 y flwyddyn i'r corff.

Mewn datganiad blaenorol, dywedodd CCC bod yr adolygiad yn "rhannol" ac "anghyson".

'Ddim yn adnabod disgrifiad'

Nawr, mae'r cadeirydd, Phil George, wedi dweud: "Dydw i ddim yn meddwl ein bod wedi methu yn ein goruchwyliaeth o Lenyddiaeth Cymru.

"Y peth cyntaf i'w ddweud yw nad ydyn ni'n adnabod y disgrifiad o Lenyddiaeth Cymru fel corff camweithredol sydd ddim yn haeddu arian cyhoeddus.

"Ond nid yw hynny oherwydd ein bod yn hunanfodlon, rydyn ni'n gwybod bod pob corff rydyn ni'n ei ariannu yn cael sylw gofalus ganddo ni, ac rydyn ni'n edrych yn ofalus ar y ffordd maen nhw'n gweithio, ac mae uchelgeisiau rydyn ni'n datblygu gyda nhw."

Mae cadeirydd y panel adolygu, yr Athro Medwin Hughes, wedi gwrthod gwneud sylw tra bod Llywodraeth Cymru yn ystyried ei ganfyddiadau.

Mae Mr George wedi derbyn bod gwelliannau all gael eu gwneud o fewn Llenyddiaeth Cymru.

"Dydyn ni ddim yn dweud bod Llenyddiaeth Cymru yn berffaith. Rydyn ni'n gweithio gyda nhw ar nifer o agweddau.

"Ond yn sicr dydyn ni ddim yn adnabod y disgrifiad ohonyn nhw, ac felly dydyn ni ddim yn meddwl ein bod yn esgeulus wrth eu goruchwylio."

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi gwrthod gwneud cyfweliad ar y mater.

Image caption Mae cadeirydd yr adolygiad, yr Athro Medwin Hughes, wedi dweud nad yw am ymateb i sylwadau am yr adolygiad

Wrth ateb cwestiynau am yr adolygiad yn y Cynulliad, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones, ei fod yn ymwybodol o'r sefyllfa.

"Dros y blynyddoedd, un peth rydw i wedi sylwi yw ei fod yn sector fach ond gall y sylwadau fod yn gryf pan maen nhw'n cael eu gwneud," meddai.

Dywedodd y byddai'r llywodraeth yn ystyried "yr holl sylwadau" gafodd eu gwneud fel rhan o'r ymateb i'r adolygiad.

Ychwanegodd nad oes dyddiad wedi ei bennu ar gyfer cyhoeddi ymateb.

800 wedi llenwi holiadur

Bydd pwyllgor diwylliant y Cynulliad hefyd yn cynnal adolygiad i faes llenyddiaeth yng Nghymru ym mis Medi.

Dywedodd un aelod o'r pwyllgor, yr AC Ceidwadol Suzy Davies, y byddai'n derbyn tystiolaeth gan Lenyddiaeth Cymru, y Cyngor Llyfrau a thystion eraill.

Dywedodd Ms Davies bod y ffaith mai "800 o bobl wnaeth lenwi holiadur" yn "siomedig".

"Maen nhw yn awduron, cyhoeddwyr a newyddiadurwyr. Dydyn nhw ddim yn aelodau o'r cyhoedd, felly dydy eich darllenwyr neu ddefnyddwyr, ym mha bynnag fformat, dydy hwn ddim wedi adlewyrchu eu barn nhw.

"Felly cyn i'r ysgrifennydd cabinet [Ken Skates] ddod i unrhyw gasgliad mae angen iddo gymryd tystiolaeth o'r byd allanol hefyd."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol